U fokusu

Vrata spasa

Iz recenzije o knjizi Vrata spasa mualime Hasibe Saračević…

“Knjiga „Žena“ autorice Hasibe Saračević vrijedan je zapis o bosanskoj ženi, njezinom svijetu, sudbini, životnim teškoćama ali  i njenoj snazi, duhovnosti, predanosti drugima i odanosti životu.

Ovaj zapis nas vodi do individualnih sjećanja, kazivanja i prikaza sudbina.  Kao takva, knjiga u sebi sjedinjuje mnogostruke dimenzije izvornoga svijeta života bosanske žene: antropološke, socijalne, kulturološke, religijske, sa svom njihovom složenošću u međusobnom preplitanju.

Autorica nam daje prikaz svega ovoga koristeći se ponajprije emskim pristupom tj. nudi nam razumijevanje spomenutoga svijeta života „iznutra“, iz pozicija njenih sugovornica, polaznica škole islama za odrasle. Knjiga, dakle, ima i posebnu obrazovnu dimenziju i vrijednost. U njoj se na jedan zoran način prikazuje važnost i specifičnost obrazovanja odraslih uopće a napose u području religijskog obrazovanja.”

“Djelo,, Vrata spasa” cijenjene mualime Hasibe Saračević je ustvari putokaz svima nama u ovom vaktu u kome živimo rekla bih. Tematika ovog djela je ustvari jedan osvrt na svakodnevni život i rad autorice Hasibe Saračević i njenih učenika.

Vrata mekteba su ustvari vrata spasa za sve nas. Roditelji bi trebali znati da svoju djecu trebaju slati u mektebe da uče o svojoj vjeri Islamu i vjerskom načinu života još od djetinjstva pa do odrastanja. Time će dobiti divne pupoljke, kako reče Emela u svome pismu, koji će sutra cvjetati na raznim stranama društva i svojim mirisom mamiti nove sljedbenike. Emela takođe iskazuje želju u svom pismu da se ovakvi mektebi nalaze diljem naše lijepe domovine i da budu puni učača Kur’ana časnog. Da Allah da svakome mektebu ovakvu dobru i požrtvovanu mualimu koja srcem podučava buduće naraštaje.

Djelo je isprepletano životnim sudbinama djece, majki, sestara i mualime Hasibe koja je odigrala važnu ulogu u svakom od ovih života. Hvala Allahu Milostivom na prilici da pročitamo retke napisane iz duše insana koji spas nađoše .Ovo je i uputa svima nama i putokaz spasa.”

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *