Impressum

IMPRESSUM MAGAZINA

IZDAVAČ: Udruženje Sumejja u Bosni i Hercegovini

SARADNIK IZDAVAČA: UG „Sumejja“ Živinice

PREDSJEDNICA: Asima Tulumović

GLAVNA UREDNICA: Azra Hasanović

STRUČNA SAVJETNICA: Meliha Terzić

REDAKCIJA: Meliha Terzić, Azra Fazlović,

Amina Đulović, Mukelefa Behaderović

SURADNICI: dr. Sead Seljubac, Edina Tokić, Merzija Kasumović, Amra

Mujezinović, Almedina Imširović, Maksida Agić-Skrobo, Amina Ajanović,

Aida Hadžimehmedović, Anesa Džinić-Odobašić

LEKTORICA: Mukelafa Behaderović

UREDNICA PORTALA: Amina Đulović

LIKOVNO I GRAFIČKO UREĐENJE: Nedim Suljević i Eldina Hadžić

ŠTAMPA: „OFF-SET“ Tuzla

www.bosanskasumejjja.com

magbosanskasumejja@gmail.com

Broj računa: 1321002004743725 NLB Banka


MAGAZIN IZLAZI UZ PODRŠKU MUFTIJSTVA TUZLANSKOG