U fokusu

Intervju

Moći će se odmah vidjeti po samim imenima koga je, po našim mjerilima, trebalo zamoliti za razgovor. Do naslova Intervjua najčešće smo dolazili birajući nešto iz konteksta, iz odgovora. Na taj način smo podvukli neku vodeću misao odnosno stav sagovornika Bosanske Sumejje. Ima i izuzetaka kada smo svoj najsnažniji utisak vezan za „gosta“ sažimali u nekoliko riječi i stavljali u naslov.

Dr. Devleta Balić, ginekolog: „Bosanka može biti uzor ženama svijeta“, Senada Vikalo (broj 1)

Prof. dr. Sabira Hadžović: “Prvi guverner kantona Sarajevo“, Naida Hašimbegović-Selimovć (broj 2)

Šuhreta Đuzel: „Iz zatvora u Parlament“, Naida Hašimbegović-Selimović (broj 3, juni 2001)

Dr. Elbisa Ustamujić, prof. književnosti: „Bošnjačka književnost raskriljuje našu osobenost življenja“, Senada Vikalo-M-Ćehajić (broj 4, novembar 2001.)

Mevlida Serdarević, direktorica Muzeja grada Sarajeva: „Znanje o nama samima je nešto što nam isinski treba“, Asima Tulumović (broj 5, februar 2002.)

Behija Zlatar, direktorica Orijentalnog instituta Sarajevo: „Želja mi je da istražujem i pišem o ličnostima iz naše prošlosti koje su obilježile svoje vrijeme“, Meliha Terzić i Nevresa Karić (broj 6, maj 2002.)

Nefira Hadžić: „Moje je bilo da na najbolji i najljepši način predstavim ne toliko sebe koliko sve koji su se identifikovali sa mnom.“, Meliha Terzić (broj 7, avgust 2002)

Doc. Dr Emira Kahrović, šef Katedre za opću i anorgansku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo: „Bošnjakinja ima svoje mjesto u nauci“, Nevresa Karić (broj 8, novembar 2002)

Prof. Medhija Mglajlić, savjetnik u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH: „Moj rad je vraćanje duga“, Meliha Terzić (broj 9, februar 2003)

Amor Mašović, dopredsjednik Komisije za traženje nestalih F BiH: „Gazija velikog srca“, Nevresa Brbutović (broj 10, novembar/decembar 2003)

Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode za BiH: „Moj put je borba na strani onih o kojima nikad niko ne govori“, Nevresa Brbutović (broj 11, februar/mart 2004)

Prof. dr. Fatima Lačević: „Stalno u dijalogu s mladom generacijom“, Medina Jusić-Sofić (broj 12, maj/juni 2004)

Prof. Zilka Spahić-Šiljak: „Vjerom u Allaha dž.š. i znanjem mogu se savladati najteže prepreke“, Azra Hasanović (broj 13, avgust/septembar 2004)

Fahira Fejzić: „Čovjek samo kada želi nemoguće, postiže moguće“, Meliha Terzić (broj 14, oktobar/novembar 2004)

Dr. Esmina Avdibegović: „Volim posmatrati čovjeka kao cjelinu“, Azra Hasanović (broj 15, januar/februar 2005)

Munira Leković Ezzeldine: „Komunikacija i postavljanje prioriteta najvažniji su  za kvalitetan opstanak porodice“, Azra i Mevludin Hasanović (broj 16, maj/juni 2005)

Shireen A. Moiz, ambasadorica Islamske republike Pakistan: „Mora se naporno raditi za svaki strani uspjeh u životu“, Amila Hasanspahić (broj 17, avgust/septembar 2005)

Umjesto intervjua: Alija Izetbegović (broj 18, novembar/decembar 2005)

Alma Radončić: „Zrak i klima ne mijenjaju ljudske karakteristike, čovjek je taj koji radi na sebi“, Azra Hasanović (broj 19, januar/februar 2006)

Almasa Hadžić: „Al’ riječ ako rekneš // Neka bude teška kao svaka istina // Neka bude rečena za čovjeka (Mehmedalija Dizdar)“, Meliha Terzić (broj 19, januar/februar 2006)

Prof. dr Mujo Slatina, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu: „Neka roditelji svojim odgojnim nastojanjima pomognu da dječaci razvijaju svoju muževnost, a djevojčice svoju ženstvenost“ Medina Jusić-Sofić (broj 20, april/maj 2006)

Nedžad Ibrišimović: „Umjetnikovo pregnuće je opravdano ako nastoji dosegnuti čudo“, Meliha Terzić (broj 21, septembar/oktobar 2006)

Vahid ef. Fazlović: „Vjera u Svemogućeg Boga najzdravija je unutrašnja ljudska snaga“, Meliha Terzić (broj 22, novembar/decembar 2006)

Jasmina Musabegović: „Žene umjetnici veoma su svoje“, Meliha Terzić (broj 23, februar/mart 2007)

Mediha Jaganjac: „Dragocjena ženska senzibilnost u radu jednog uspješnog direktora“, Meliha Terzić (broj 24, april/maj 2007)

Fadila Jašarević: „Žene iseljenici su se bolje prilagodile nego muškarci“, Meliha Terzić (broj 25, august/septembar 2007)

Hajra Ćatić: „Naše izjave postaju dokumenti, zapis o istini“, Meliha Terzić (broj 26, novembar/decembar 2007)

Edina Vejo: „Neka Bošnjakinja u Evropi posvjedoči najfinije odgojno bdjenje“, Medina Jusić-Sofić (broj 27, januar/februar 2008)

Mirsada Hukić: „Rad, upornost i dobra namjera sigurno dovode do cilja“,  Meliha Terzić (broj 28, april/maj 2008)

Šehzada Salihbašić, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona: „Uspjeh ne dolazi sam“, Meliha Terzić (broj 29, august 2008)

Dr Emir Kabil: „Iza velikog poduhvata stoji smjelost ideje“, Meliha Terzić (broj 30, decembar 2008)

Drita Haziraj: „Čini dobro i pozivaj na činjenje dobra“, Mubina Islamović (broj 31, mart 2009)

Elvedina Plasto: „Dosljedna u svom govoru i djelovanju“, Meliha Terzić (broj 32, august 2009)

Aida Begić: „Za umjetnika je najbitnije da se bavi onim temama koje ga se duboko tiču“, Meliha Terzić (broj 33, novembar 2009)

Semir Fejzić, direktor BKC Tuzla: „Država bi na svim nivoima morala više da ulaže u kulturu i sport“, Meliha Terzić (broj 34, februar 2010)

Lamija Hdžiosmanović: „Potpuna posvećenost i ljubav prema radu koja traje“, Meliha Terzić (broj 35, maj 2010)

Mukaddera Tanok-Krbaš i Feyza Tanok-Šehbajraktarević: „Pomagati drugima je radost života“, Medina Jusić-Sofić (broj 36, decembar 2010)

Atif Spahić: „Samoodrživim projektima i razvojem kulturnog turizma do smanjenja siromaštva“, Medina Jusić-Sofić (broj 37, april 2011)

Amina Šiljak-Jesenković: „Ne mogu podnijeti da vrijeme u kojem sam tek onako teče pored mene“, Meliha Terzić (broj 38, august 2011)

Đermana Šeta: „Ženska pitanja su od značaja za cijelu zajednicu, a ne samo za žene te zajednice“, Emina Muratović (broj 39, novembar 2011)

Elisabeth Stenmans, majka trideset četvero djece: „Svako dijete je poklon“, Aida Tule (broj 40, februar 2012)

Jasmina Tinjić: „Bosna, hvala Allahu ima sve“, Amina Đulović (broj 40, februar 2012)

Ismet Smailović, bosanskohercegovački lingvist i filolog: „U povodu 90. godišnjice života. 70. obljetnice znanstvenog rada i 63. obljetnice zajedničkog porodičnog života“, Amira Turbić-Hadžagić, Meliha Terzić (broj 41, maj 2012)

Amra Babić: „Bosanska žena je velika žena“, Meliha Terzić (broj 42, decembar 2012)

Elma Dizdar: „Čovjek uvijek ima mogućnost izbora“, Meliha Terzić (broj 43, april 2013)

Alma Hadžić: „Važno je znati odrediti prioritete u životu“, Emina Muratović (broj 43, april 2013)

Nusreta Purić: „Treba postaviti sliku  o nama koja će biti original, a ne falsifikat“, Meliha Terzić (broj 44, august 2013)

Enisa Ibrahimbegović: „Vjerna čuvarica naše baštine“, Meliha Terzić (broj 45, novembar 2013)

Smajo Serhatlić: „Traži znanje pa makar i u Kini“, Azra Hasanović (broj 46, februar 2014)

Amra Hadžimuhamedovć: „Naslijeđe, snažnije od bilo čega drugog, svjedoči da Bosna jest“, Meliha Terzić (broj 47, maj 2014)

Sehija Dedović: „Voljela bih da mogu nadahnjivati i voditi ljude ka dobru“, Meliha Terzić (broj 48, august 2014)

Fadila i Nirha Efendić: „Život i nada Srebrenice imaju lice“, Meliha Terzić  (broj 49, decembar 2014)

Halima Husić:  „Jedina uposlenica stranog porijekla, jedina muslimanka, jedina pokrivena, najmlađa u kolektivu“,  Meliha Terzić  (broj 49, decembar 2014)

Mevlija Alić: „Predstavljamo svoju vjeru i sve naše vrijednosti“, Meliha Terzić (broj 50, februar 2015)

Sabiha Husić: „Čudesna snaga žene“, Meliha Terzić (broj 51, maj 2015)

Meliha Terzić: „Sadržajan je život i pun smisla ako smo uložili pošten trud, dajući najbolje od sebe“, Azra Hasanović (broj 53, avgust 2016)

Dr. Fatima Klempić-Dautbašić: „Ono što sam preživjela nije dovelo do mržnje prema ljudima“, Meliha Terzić (broj 54, februar 2017)

Munevera Kaloper: „Mi se borimao za snažnu Bošnjakinju u svim segmentima života“, Meliha Terzić (broj 55, juni 2017)

Prof. dr. Syed Arshad Husain: „Kada postoj inačin da nekome pomognemo, naša je obaveza da to i učinimo!“ Azra Hasanović (broj 56, oktobar 2018)

Tamara Gray: „Žene muslimanke su kičma ummeta“, Azra Hasanović (broj 57, februar 2019)

Azra i Enes Kujundžić: „Promotori naše tradicijske kulture“, Meliha Terzić (broj 58, juli 2019)

Sadika Murić: „U spoju grafičkog znata i prosvjetiteljske misije rodila se ljubav prema knjizi“, Meliha Terzić (broj 59, decembar 2019)

Mubina Moker: „Svaki moj znanstveni projekt za mene je i svojevrsno duhovno putovanje“, Azra Hasanović (broj 60, maj 2020)

Munira Subašić: „Istina je na našoj strani“, Amina Đulović (broj 61, oktobar 2020)

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *