Lifestyle

Odgoj

Poslanik Muhammed, alejhisselam, kazao je da roditelji ne mogu djeci ništa bolje ostaviti od lijepog odgoja. Shvativši ovu nepobitnu istinu, stranice Bosanske Sumejje ispunjene su veoma značajnim temama o odgoju te obrazovanju i nastavnoj praksi. Autorice i autori ovih tekstova pisali su ih s ciljem da pomognu roditeljima, odgajateljima i nastavnicima u njihovoj plemenitoj misiji. Istrajno su promovisani lijep odgoj i znanje, a u svojim tekstovima dali su nam odgovore na brojna pitanja i rješenja za nebrojeno mnogo izazova u podizanju i obrazovanju djece.

Stanje odgoja i morala u porodicama nužno se prenosi na opće stanje društva i zajednice u jednom vremenu. Svaka generacija ima svoju odgovornost, a mi smo odgovorni za vrijednostii njihovo čuvanje u našem vremenu. U jednom tesktu autor ističe: „Učiti djecu iskrenosti, poštovanju, ljubavi, odnosno emocionalnoj povezanosti, humanizaciji odnosa među polovima, osposobljavati ih za uspješnu komunikaciju, učiti ih razumijevanju i toleranciji je tajna uspješnog odgajanja. Stoga, dragi roditelji, ne gledajte na dijete kao na dragulj nego se trudite da ono to postane.“


Odgoj

Majka, riječ u kojoj je sadržan jedan čitav odgojni sistem, prof. dr. Mujo Slatina (Broj 3, juni 2001)

Odgoj pozitivne ličnosti, Jasna Đug (Broj 3, juni 2001)

Musliman sa svojom djecom, dr. Muhammed Ali El-Hišami, prijevod Sead Seljubac (Broj 5, februar 2002)

Musliman sa svojom djecom (nastavak), Dr. Muhammed Ali El-Hišami, prijevod Sead Seljubac (Broj 6, maj 2002)

Dijete i televizija, Muharem Šljivić (Broj 8, novembar 2002)

Pažljivo s prvačićima (Broj 8, novembar 2002)

Roditeljstvo i nagrađivanje djeteta, Selvira Draganović (Broj 9, februar 2003)

Uloga roditelja u zaštiti djece i omladine od bolesti ovisnosti, Selma Turalić, pedagog-psiholog (Broj 10, novembar/decembar 2003)

Stid (Broj 11, febrauar/mart 2004)

Odgoj u porodici, Ishak Alešević (Broj 11, febrauar/mart 2004)

Kako pripremiti dijete za školu, Medina Jusić-Sofić (Broj 12, maj /juni 2004)

Dječiji psihijatar odgovara, Šemsa Ahmetspahić, prijevod (Broj 12, maj /juni 2004)

Vaše dijete u razredu, Medina Jusić-Sofić (Broj 13, august/septembar 2004)

Gojaznost u djetinjstvu (Broj 13, august/septembar 2004)

Kako pomoći mladim muslimanima da ostanu muslimani, Azra Hasanović (Broj 14, oktobar/novembar 2004)

Saradnja porodice sa školom, Medina Jusić-Sofić (Broj 15, januar/februar 2005)

Kako čitamo bajke (mačak u čizmama), Senka Bešlić (Broj 15, januar/februar 2005)

Kako naviknuti dijete da ustaje na sabah, Azra Hasanović (Broj 15, januar/februar 2005)

Emocije u porodici i institucijama, Šemsa Ahmetspahić (Broj 16 maj/juni 2005)

Pravilan odgoj djece – primarna zadaća roditelja, Medina Jusić-Sofić (Broj 16 maj/juni 2005)

Kakav odgoj nam treba, Šemsa Ahmetspahić (Broj 17, august/septembar 2005)

Roditelji, igrajte se sa svojom djecom, Medina Jusić-Sofić (Broj 17, august/septembar 2005)

Kako pomoći djeci u suočavanju s pornografijom (Broj 17, august/septembar 2005)

Dijete u porodici i u školi, Šemsa Ahmetspahić (Broj 18, novembar/decembar 2005)

Uloga supružnika u odgoju djece, Medina Jusić-Sofić (Broj 18, novembar/decembar 2005)

Šta i na koji način dijete može(mo) da nauči(mo) u igri, Medina Jusić-Sofić (Broj 19, januar/februar 2006)

Za pozitivne promjene nije kasno, Šemsa Ahmetspahić (Broj 19, januar/februar 2006)

Optimistično dijete, Melisa Joldić (Broj 20, april/maj 2006)

Pomozite svome djetetu, Šemsa Ahmetspahić (Broj 20, april/maj 2006)

Učenje – put ka stjecanju znanja, Medina Jusić-Sofić (Broj 20, april/maj 2006)

Socijalizacija, Šemsa Ahmetspahić (Broj 21, septembar/oktobar 2006)

Strahovi u djetinjstvu, Melisa Joldić (Broj 21, septembar/oktobar 2006)

O stidu i sramoti, Suada Hodžić (Broj 21, septembar/oktobar 2006)

Šta je kreativnost i kada se razvija kod djece, Medina Jusić-Sofić (Broj 21, septembar/oktobar 2006)

Loše strane naše škole, Šemsa Ahmetspahić (Broj 22, novembar/decembar 2006)

Roditelj, divno, ali kakav? Melisa Joldić (Broj 22, novembar/decembar 2006)

Odnos dječije samostalnosti i kreativnosti, Medina Jusić-Sofić (Broj 22, novembar/decembar 2006)

Mucanje kod djece predškolske i školske dobi, Amra Imširagić (Broj 22, novembar/decembar 2006)

Kako potaknuti i razvijati dječiju kreativnost, Medina Jusić-Sofić (Broj 23, februar/mart 2007)

Samopoštovanje u razvojnom dobu, Melisa Joldić (Broj 23, februar/mart 2007)

Govorni poremećaj kod djece, Amra Imiširagić (Broj 23, februar/mart 2007)

Mamina maza ili samostalno dijete, Medina Jusić-Sofić (Broj 24, april/maj 2007)

Razvoj govora kod djece, Melisa Joldić, (Broj 24, april/maj 2007)

U školu bez straha, Amra Imširagić (Broj 25, august/septembar 2007)

Mali podsjetnik za velika djela, Melisa Joldić (Broj 25, august/septembar 2007)

Nagrada i kazna u porodičnom odgoju, Melisa Delić (Broj 25, august/septembar 2007)

Promijenite svoj odnos prema malom učeniku, Šemsa Ahmetspahić (Broj 26, novembar/decembar 2007)

Pomozite djeci da steknu zdrave navike (Broj 26, novembar/decembar 2007)

Razvoj empatije kod djece, Melisa Joldić (Broj 27, januar/februar 2008)

Razgibavanje mozga, Šemsa Ahmetspahić (Broj 27, januar/februar 2008)

Uspravno držanje (Broj 27, januar/februar 2008)

Djeca i internet – pitanje sigurnosti, Šemsa Ahmetspahić (Broj 28, april/maj 2008)

Pomozite djeci da ostvare bolje rezultate u učenju, Mirela Šertović (Broj 30, decembar 2008)

Nepoznate osobe, Šemsa Ahmetspahić (Broj 30, decembar 2008)

Osvrti, Šemsa Ahmetspahić (Broj 31, mart 2009)

Odgoj djece, Ekrem Bešir (Broj 31, mart 2009)

Povezati dijete s Uzvišenim Allahom, Ekrem Bešir (Broj 32, august 2009)

Agresivnost (vašeg) djeteta, Šemsa Ahmetspahić (Broj 33, novembar 2009)

Aktivno slušanje, dr. Ekrem Bešir i dr. Muhammed Rida Bešir (Broj 33, novembar 2009)

Kako naučiti kćerku da cijeni čednost, Cathy Reynolds (Broj 33, novembar 2009)

Agresivnost djece u dobi od šest do dvanaest godina (II dio), Šemsa Ahmetspahić (Broj 34, februar 2010)

Kako redoslijed rođenja utiče na karakter djeteta (čovjeka), Šemsa Ahmetspahić (Broj 35, maj 2010)

Ima li ovdje mjesta za mene? Šemsa Ahmetspahić (Broj 36, decembar 2010)

Uloga oca u porodici savremenoga doba, Lejla Terzić (Broj 36, decembar 2010)

Porodični odgoj, Adisa Šišić (Broj 36, decembar 2010)

Kućni odgoj, Šemsa Ahmetspahić (Broj 37, april 2011)

Maloljetnička trudnoća, Šemsa Ahmetspahić (Broj 38, august 2011)

Neželjena maloljetnička trudnoća, Šemsa Ahmetspahić (Broj 39, novembar 2011)

Današnji dječaci i njihov doživljaj vlastitog tijela i izgleda (Broj 40, februar 2012)

Važnost razvijanja visokog samopoimanja/samopoštovanja kod djece, Aida Pajević (Broj 41, maj 2012)

Primjena principa obrazovanja i odgoja, Mubina Moker ( Broj 42, decembar 2012)

Nenina pedagogija, Meliha Terzić (Broj 42, decembar 2012)

Putevi ka odgovornom roditeljstvu, Almedina Imširović (Broj 43, april 2013)

Dijete i igra, Almedina Imiširović (Broj 44, august 2013)

Kako pripremiti dijete za početak nastave nakon raspusta? Senada Brčaninović (Broj 44, august 2013)

Razvoj čitalačkih navika kod djece, Almedina Imširović (Broj 45, novembar 2013)

Utjecaj puberteta na učenje i vladanje, Tarik Hasanić (Broj 45, novembar 2013)

Izazovi roditeljstva: Dolazak prinove u porodicu, Almedina Imširović (Broj 46, februar 2014)

Kako pomagati djetetu u učenju, Senada Brčaninović (Broj 46, februar 2014)

Kako razvijati samopoštovanje kod djece, Almedina Imširović (Broj 47, maj 2014)

Uloga roditelja i nastavnika u odgoju hiperaktivnog djeteta, Maja Mešanović-Hukić i Amira Begić (Broj 47, maj 2014)

Gimnastika za mozak, Senada Brčaninović (Broj 47, maj 2014)

Dijete i trauma, Almedina Imširović (Broj 48, august 2014)

Dobar govorni uzor, Maja Mešanović-Hukić (Broj 48, august 2014)

Značaj i razvoj rukopisa kod djece, Senada Brčaninović (Broj 49, decembar 2014)

Vrijeme priloagođavanja u vrtiću, Dženana Ćudić (Broj 49, decembar 2014)

Dječija znatiželja (potencijal ili problem), Almedina Imširović (Broj 50, februar 2015)

Downov sindrom, Amira Begić i Maja Mešanovć-Hukić (Broj 50, februar 2015)

Razvijanje radnih navika kod djece, Almedina Imširović (Broj 51, maj 2015)

Psihomotorni razvoj djece od rođenja do pet godina, Maja Hukić i Amira Begić (Broj 51, maj 2015)

Autizam kod djece, Senada Brčaninović (Broj 51, maj 2015)

Moj dženetlija, Emina Muminović (Broj 51, maj 2015)

Studentski stres, Senada Brčaninović (Broj 52, august 2015)

Razvojna disfazija, Amira Begić i Maja Mešanović-Hukić (Broj 52, august 2015)

Elektroničko nasilje među djecom, Almedina Imširović (Broj 52, august 2015)

Zahvalnost (Broj 53, august 2016)

Princip dosljednosti u odgoju, Edina Tokić, (Broj 55, juni 2017)

Pedeset pitanja za djecu (Broj 55, juni 2017)

Motivacija, Edina Tokić (Broj 56, oktobar 2018)

Laž, Edina Tokić (Broj 57, februar 2019)

Lekcije iz najduže studije o ljudskom razvoju, Helen Pearson (Broj 57, februar 2019)

Šta da budem? Edina Tokić (Broj 59, decembar 2019)

Ustrajnost, Edina Tokić (Broj 60, maj 2020)

Kako s djecom razgovarati o teškim događajima, Maksida Agić-Skrobo (Broj 61, oktobar 2020)


Nastavna praksa

Kako nastavu učiniti zanimljivijom, Medina Jusić-Sofić (Broj 25, august/septembar 2007)

Ususret kreativnoj nastavi, Medina Jusić-Sofić (Broj 26. novembar/decembar 2007)

Značaj doživljajne nastave, Medina Jusić-Sofić (Broj 27, januar/februar 2008)

Kako djeci približiti knjigu, Medina Jusić-Sofić (Broj 28, april/maj 2008)

Početak školske godine, Medina Jusić-Sofić (Broj 29, august 2008)

Prirodna sredina i odgojno-obrazovni proces, Azemina Imširović (Broj 30, decembar 2008)

Šta treba da znate o šestogodišnjacima, Medina Jusić-Sofić (Broj 32, august 2009)

Šta treba da znate o šestogodišnjacima, Medina Jusić-Sofić (Broj 33, novembar 2009)

Motivacija učenika, Medina Jusić-Sofić (Broj 34, februar 2010)

Pristup informaciji – privilegija, nepismenost – kolateralna šteta! Lejla Tosunbegović (Broj 34, februar 2010)

Značaj interakcije i komunikacije u odjeljenju, Medina Jusić-Sofić (Broj 35, maj 2010)

Praktična nastava iz islamske vjeronauke, Samir Dedić (Broj 35, maj 2010)

Neverbalna komunikacija u razredu, Medina Jusić-Sofić (Broj 36, decembar 2010)

Značaj primjene stečenog znanja u praksi, Medina Jusić-Sofić (Broj 37, april 2011)

Na času engleskog jezika, Lejla Terzić (Broj 37, april 2011)

Emocionalna i socijalna klima u odjeljenju, Medinna Jusić-Sofić (Broj 38, august 2011)

Budite više od učitelja, Lejla Terzić (Broj 38, august 2011)

Inkluzija, Adisa Šišić (Broj 38, august 2011)

Mirovni odgoj i obrazovanje u nastavi, Medina Jusić-Sofić (Broj 39, novembar 2011)

Rodno osjetljivi jezik, Medina Jusić-Sofić (Broj 40, februar 2012)

Učenje stranih jezika u poznijim godinama, Lejla Terzić (Broj 40, februar 2012)

Odjeljenska zajednica – odgojna zadaća, Medina Jusić-Sofić (Broj 41, maj 2012)

Stariji učenici na času engleskog jezika, Lejla Terzić (Broj 41, maj 2012)

Edukacijski teatar u nastavi, Medina Jusić-Sofić ( Broj 42, decembar 29012)

Sačuvajmo izvornu pjesmu, Aida Cerić ( Broj 42, decembar 2012)

Mape uma i njihova primjena u aktivnom učenju, Senada Brčaninović (Broj 45, novembar 2013)

Prevencija vršnjačkog nasilja u školi, Senada Brčaninović (Broj 46, februar 2014)

Igre za socijalno učenje, Elzina Hajdarević (Broj 47, maj 2014)

Didaktički materijal u procesu osamostaljivanja djece/odraslih sa smetnjama u razvoju, Amira Begić i Maja Mešanović-Hukić (Broj 49, decembar 2014)

Ljetna škola bosanskog jezika i kulture, Emina Osmić-Hajdarević (Broj 53, august 2016)

Značaj muzikoterapije u radu s djecom sa smetnjama u razvoju, Maja Mešanović-Hukić i Amira Begić (Broj 54, febraur 2017)

Uloga učitelja kao odgajatelja, Almedina Imširović (Broj 56, oktobar 2018)

Uloga i značaj ekskurzija i izleta u odgojno-obrazovnom procesu, Almedina Imširović (Broj 58, juli 2019)

Da li bi trebalo insistirati na (ruko)pisanju? Almedina Imširović (Broj 59, decembar 2019)

Kreativna školaska biblioteka i njen bibliotekar, Amina Abdulahović (Broj 61, oktobar 2020)

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *