U fokusu

Nesparivo u paru; od viška boli glava

MELIHA TERZIĆ, prof. bosanskog jezika i književnostishutterstock_14871685web

U jeziku itekako ima logike, ne treba se oglušivati o to. Ne treba da nam je teško održavati malo opreza u govoru.

Postoje u našem izražavanju dobre i loše navike, kao i u svemu ostalom što činimo. Pretjerano opuštanje je štetna komocija u izražavanju koja lahko postaje loša navika.

Sa samo malo opreza (razmišljanja), ne bismo rekli, a govorimo: par sekundi, par dana, par savjeta, par koraka… To nije teško zamijeniti sa: dvije-tri, dva-tri… Ne može se sparivati ono što pripada istoj vrsti. U paru mogu biti muško i žensko, naprimjer. Mogu biti lijep i dobar, pa i nesretan par, ali par su. I cipele, lijeva i desna, mogu u paru da se broje. Istoj vrsti pripadaju, ali ih međusobne razlike razdvajaju – i sparuju.

U jeziku može od viška da boli glava.U izrazu često puta već se podrazumijeva ovo puta jer često znači više puta.

Pogrešno je skoncentrisati se jer je se već u glagolu, ugrađeno. Zato je koncentrisati se ispravno. Logično, zar ne?

I, kad govorimo o logici u jeziku, da napravimo malu digresiju u odnosu na ovo što je sad pod našom lupom. Izraz duplo manje je besmislen jer broj ide u minus i toga nečega nema nikako kad je dvostruko manje. Pravilno je reći upola manje. Može se reći dva puta više ili dvostruko više.

Ali, vratit ćemo se prethodnom problemu i, s tim u vezi, primjerima:

Bilo je oko pedesetak demonstranata u fabričkom krugu.

Sretan sam i zadovoljan jer posao ide kako treba.

Razmatrali smo raznorazne teme.

No, međutim, nije bilo ništa od toga.

Mislim i uvjerena sam da ove greške nisu bezazlene.

Ponijeli smo iz tog susreta predivno iskustvo.

Zar može neko da bude sretan, a da nije zadovoljan?

Uz divno, što je već superlativ, ne treba „lijepiti“ pre-kojim se gradi superlativ.

Pedesetak nije pedeset, nego oko pedeset (približno), pa onda ne treba uz to ono oko. Tako je suvišno razno-u raznorazne.

Ovdje viškovi bodu u oči. Trebalo bi da nam jako (za)smetaju kad govorimo ili pišemo pa da ih se oslobađamo.

Ništa od ovoga nije posebna mudrost, ni s naše strane mudrovanje. Upozoravamo samo da bude više logike u izražavanju, samim tim više jezičke kulture.

Za gramatiku je rečeno da je dosadna kao i njena sestra logika, ali da je potrebna kao kruh.

Tekst objavljen u Magazinu za ženu i porodicu “Bosanska Sumejja”, broj 45. novembar, 2013. godine.

Comments

Comments are closed.