Muzej Bosna

Baština; Na karti Bosne i Hercegovine

Rubrika Baština bila je po broju naslova nešto šira na početku, u ranim brojevima i akcent je bio na našem naslijeđu iz tradicionalnog graditeljstva. Pisali smo i o institucijama, o nematerijalnom naslijeđu, a onda smo se najviše zadržali u bosanskoj kući i u njenom okruženju. Htjeli smo da u „Bosanskoj Sumejji“ govorimo o ambijentu koji je još dovoljno blizak i drag najstarijima, a mlađi bi trebalo da znaju o tome jer pripada i njihovoj baštini.

U okrilju ove rubrike ima dosta tekstova autorice Elme Korić koja govori o našim bh. gradovima svjedocima dugog vremena: Počitelj, Mostar, Blagaj, Bihać, Zvornik, Tešanj, Jajce, Vranduk, Livno, Bužim…  Onda je ova rubrika iznjedrila novu: Na kari BiH.


BAŠTINA

Banje i hamami u Bosni i Hercegovini,Nizama Đug (broj 5, februar 2002)

Dženetića sokak, Nizama Đug (broj 6, maj 2002)

Miruh naših avlija, Mirsad Abazović (broj 6, maj 2002)

Poetika šare, Amila Smajović (broj 6, maj 2002)

Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi, Behija Zlatar (broj 7, august 2002)

Svadbeni običaji u muslimana, Nevresa Karić (broj 7, august 2002)

O prosidbi djevojke u narodnoj pjesmi, Abid Jarić (broj 7, august 2002)

Šamija, Aida Imamović-Terzić (broj 7, august 2002)

Džamija Mustafa-paše Sokolovića u Rudom, Behija Zlatar (broj 8, novembar 2002)

Bosanski kuhar, Alija Lakišić; Sofra, Aziz Kadribegović (broj 8, novembar 2002)

Džamija u Bužimu, Behija Zlatar (broj 9, februar 2003)

Sehara, Meliha Terzić (broj 9, februar 2003)

Sahat-kule, Nizama Đug (broj 9, februar 2003)

Vakufi-trajna dobra, Nizama Đug (broj 10, novembar/decembar 2003)

Atik-džamija u Bijeljini, Behija Zlatar (broj 10, novembar/decembar 2003)

Nanule, Meliha Terzić (broj 10, novembar/decembar 2003)

Careva džamija u Stocu, Behija Zlatar (broj 11, februar/mart 2004)

Gazi Husrev-beg i njegov vakuf, Medina Jusić-Sofić (broj 11, februar/mart 2004)

Bešika, Meliha Terzić (broj 11, februar/mart 2004)

Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Nizama Đug (broj 11, februar/mart 2004)

Vakufi Sokolovića, Medina Jusić-Sofić (broj 12, maj/juni 2004)

Husejn-pašina džamija u Pljevljima, Behija Zlatar (broj 12, maj/juni 2004)

Džezva, Meliha Terzić (broj 12, maj/juni 2004)

Džamija Bali-age Ljubunčića, Behija Zlatar (broj 13, august/septembar 2004)

Starinska seoska kuća u Bosni i Hercegovini, Nizama Đug (broj 13, august/septembar 2004)

Vakufi; Biblioteka Fadil-paše Šerifovića u Gradačcu, Medina Jusić-Sofić (broj 13, august/septembar 2004)

Saz, Meliha Terzić (broj 13, august/septembar 2004)

Džamija Osman-paše Resulbegovića u Trebinju, Behija Zlatar (broj 14, oktobar/novembar 2004)

Vakufi, Medina Jusić-Sofić (broj 14, oktobar/novembar 2004)

Đerđef, Meliha Terzić (broj 14, oktobar/novembar 2004)

Most Mehmed-paše Sokolovića, Behija Zlatar (broj 15, januar/februar 2005)

Vakufi (nastavak), Medina Jusić-Sofić (broj 15, januar/februar 2005)

Demirlija, Meliha Terzić (broj 15, januar/februar 2005)

Ferhadija u Banjoj Luci, Behija Zlatar (broj 16, maj/juni 2005)

Peškun, Meliha Terzić (broj 16, maj/juni 2005)

Arnaudija džamija u Banjoj Luci, Behija Zlatar (broj 17, august/septembar 2005)

Čevra, Meliha Terzić (broj 17, august/septembar 2005)

Aladža džamija u Foči, Elma Korić (broj 18, novembar/decembar 2005)

Halka zvekir, Meliha Terzić (broj 18, novembar/decembar 2005)

Sedžada, Meliha Terzić (broj 19, januar/februar 2006)

Tvrđave u Bosni i Hercegovini, Elma Korić (broj 19, januar/februar 2006)

Tvrđava Kastel u Banjoj Luci, Elma Korić (broj 20, april/maj 2006)

Sahan, Meliha Terzić (broj 20, april/maj 2006)

Bošnjačka kultura ponašanja, Mevlida Serdarević, Ajnija Omanić (broj 21, septembar/oktobar 2006)

Počitelj, Elma Korić (broj 21, septembar/oktobar 2006)

Rafa, Meliha Terzić (broj 21, septembar/oktobar 2006)

Bošnjačka kultura ponašanja, Mevlida Serdarević, Ajnija Omanić (broj 22, novembar/decembar 2006)

Rahle, Meliha Terzić (broj 22, novembar/decembar 2006)

Bošnjačka kultura ponašanja, Mevlida Serdarević, Ajnija Omanić (broj 23, februar/mart 2007)

Blagaj,Elma Korić (broj 23, februar/mart 2007)

Sećija, Meliha Terzić (broj 23, februar/mart 2007)

Bošnjačka kultura ponašanja, Mevlida Serdarević, Ajnija Omanić (broj 24, april/maj 2007)

Bihać, Elma Korić (broj 24, april/maj 2007)

Čaršijska džamija Esme sultanije, Enes Milak (broj 24, april/maj 2007)

Dušek i šilte, Meliha Terzić (broj 24, april/maj 2007)

Prusac, Elma Korić (broj 25, august/septembar 2007)

Ibrik i đugum, Meliha Terzić (broj 25, august/septembar 2007)

Levha,Meliha Terzić, (broj 26, novembar/decembar 2007)

Zvornik, Elma Korić (broj 26, novembar/decembar 2007)

Dimije, Meliha Terzić (broj 27, januar/februar 2008)

Bardak, Meliha Terzić (broj 28, april/maj 2008)

Maglaj, Elma Korić (broj 28, april/maj 2008)

Tešanj, Elma Korić (broj 29, august 2008)

Ponjava, Meliha Terzić (broj 29, august 2008)

Kur’an-tas, Meliha Terzić (broj 30, decembar 2008)

Jajce, Elma Korić (broj 31, mart 2009)

Vranduk, Elma Korić (broj 32, august 2009)

Kamengrad, Elma Korić (broj 38, august 2011)

Kandilji, Meliha Terzić (broj 38, august 2011)

Livno, Elma Korić (Broj 34, februar 2010)

Bijela Tabija na Vratniku u Sarajevu, Elma Korić (broj 35, maj 2010)

Tvrđava Srebrenik, Elma Korić (broj 36, decembar 2010)

Buhurdar, Meliha Terzić (broj 37, april 2011)

Tuzla, Elma Korić (broj 38, august 2011)

Srebrenički cvijet, Meliha Terzić (broj 38, august 2011)

Bužim, Elma Korić (broj 39, novembar 2011)

Brašnenica, Meliha Terzić (broj 39, novembar 2011)

Trebinje, Elma Korić (broj 41, maj 2012)

Mangala, Meliha Terzić (broj 41, maj 2012)

Mostar, Elma Korić (broj 41, maj 2012)

Mutvak, Meliha Terzić (broj 41, maj 2012)

Stari grad Visoki, Elma Korić (broj 42, decembar 2012)

Igla, Meliha Terzć (broj 42, decembar 2012)

Bijela Stijena, Elma Korić (broj 43, april 2013)

Bošča, Meliha Terzić (broj 43, april 2013)

Sepeti i zembilji, Meliha Terzić (broj 44, august 2013)

Bosanska Gradiška, Elma Korić (broj 45, novembar 013)

Ćasa i lončić, Meliha Terzić (broj 45, novembar 2013)

Šiš i mlin, Meliha Terzić (broj 46, februar 2014)

Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, Elma Korić (broj 47, maj 2014)

Pisma, dopisnice, Meliha Terzić (broj 47, maj 2014)

Ploka i štrik, Meliha Terzić (broj 48, august 2014)

Teferič i sijelo, Meliha Terzić (broj 49, decembar 2014)

Stari grad Dubrovnik kod Ilijaša, Elma Korić (broj 49, decembar 2014)

Fenjer i petrolejka, Meliha Terzić (broj 58, juli 2019)

Dubak, Meliha Terzić (broj 59, decembar 2019)

Stap, Meliha Terzić (broj 60, maj 2020)

Sokak i mahala, Meliha Terzić (broj 61, oktobar 2020)


NA KARTI BIH

Banja Olovo, Naida Hašimbegović-Selimović (broj 2.)

Tekija na Buni, Jasna Đug (broj 3.)

Prusac kakvog ga je vidio Evlija Čelebi, Jasmina Hopić (broj 3.)

Tajna turbeta u Suhoj, Saudin Strašević (broj 4, novembar 2001)

Stećak Božićka Banovića, Saudin Strašević (broj 5, februar 2002)

Džematlije iz Donje Orahovice, Mensuda Halilagić (broj 6, maj 2002)

Nestala Poljička džamija,  Saudin Strašević (broj 6, maj 2002)

Blagaj – dragulj Hercegovine, Saudin Strašević (broj 7, august 2002)

Srednjovjekovni grad Doboj, Saudin Strašević (broj 9, februar 2003)

670 godina grada Srebrenika, Saudin Strašević (broj 10, novembar/decembar 2003)

Džamija šeiha Hasana i šeiha Mustafe (selo Priluk), Saudin strašević (broj 11, februar/mart 2004)

Sedam stoljeća gradića Puračića, Saudin Strašević (broj 12, maj/juni 2004)

Divič, Saudin Strašević (broj 13, august/septembar 2004)

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *