Duhovnost

Tevba – pokajanje

Piše Ševala Mehanović
Kajanje za učinjeni grijeh je vrlina. Kada čovjek uvidi da je pogriješio i kada to prizna, pred svojom savješću i pred Uzvišenim Allahom, on skrušeno, u dubini duše, moli za oprost. Insan je po prirodi sklon griješenju i negativnim mislima, jer prokleti šejtan mu ne da mira.
Poslanik,a.s., je rekao: “Svaki čovjek, sin Ademov, je grješnik, a najbolji od grješnika su oni koji se kaju.“
Ovim hadisom nas ohrabruje da se više kajemo, jer nas tevba čini boljim osobama i pomaže nam u razvoju i jačanju tijela i duše. Allah dž.š. podstiče na istigfar – traženje oprosta od Allaha dž.š., i na tevbu-pokajanje.
Uzvišeni Allah kaže: “…da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu, a ako leđa okrenete, – pa Ja se, zaista bojim za vas patnje na Velikom danu.“ (Hud,3)
Tevba ima tri uvjeta:
– da odmah prestanemo s činjenjem tog grijeha;
– da se srcem kajemo zbog njegovog izvršenja;
– da se donese čvrsta odluka da se više nećemo vratiti tom grijehu.
Ukoliko je grijeh učinjen nekom čovjeku, pored tri navedena uvjeta tevbe ima i četvrti uvjet, a to je da se nanesena šteta tom čovjeku nadoknadi.
Izostanak jednog od ovih uvjeta tevbu čini neispravnom. Tevba nas, prije svega, osposobljava da se suočimo s grijehom i prihvatimo vlastitu odgovornost. Tevbom postižemo uspjeh kako na ovom, tako i na budućem svijetu.
Uzvišeni Allah kaže: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite!“ (En-Nur, 31) Zbog tevbe nas Allah,dž.š. zavoli: „Doista, Allah voli one koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste.“ (El-Bekare,222)
Kada se iskreno pokajemo svom Gospodaru, brišu nam se loša djela i pretvaraju u dobra.
„Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.“ (El-Furkan,70)
Poslanik Muhammed ,a.s., kada govori o tevbi on navodi sljedeće hadise:
“O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od Njega oprost, jer ja u jednom danu oprost zatražim stotinu puta.“ (Muslim)
Muhammed, a.s., također, kaže: “Allah dž.š. primiće tevbu svoga roba sve dok mu duša ne dođe do grla.“ (Ahmed i Tirmizi)
Navest ćemo još nekoliko ajeta koji govore o pokajanju:
“A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se – Allah će, sigurno, oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je.“ (El-Maide,39)
„On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.“ (Eš-Šura,25)
„A ko će oprostiti, ako ne Allah?“ (Ali Imran,135)
Stoga, iskoristimo svaki slobodan trenutak u svom životu, i dane i noći mubarek-mjeseca Ramazana, pa se pokajmo Uzvišenom Allahu zbog svojih propusta i grijeha, a ako naše pokajanje bude iskreno, Allah,dž.š., će nam se sigurno smilovati i grijehe nam oprostiti.

Comments

Comments are closed.