Pink soft flowers bouquet on white background. Spring, celebration.
Ličnost

Slovo o Hazreti Fatimi

AZRA FAZLOVIĆ, prof. islamskih nauka

Pink soft flowers bouquet on white background. Spring, celebration.

Naše najvažnije znanje ili pamćenje o drugim ljudima jeste ono što dođe iz duša njihovih. Dobrota, iskrenost, ljubav i sve druge najviše vrline pripadaju duhovnoj ljudskoj suštini. Sva ova uzvišena svojstva najljepši su i najdublji odsjaji ljudske duše, Allahovog emra koji je On, Sveznajući, kao najzdravije i najplodnije sjeme u nama posijao.

Možda bi ove riječi mogle biti makar skromni poticaj da se, iz velike ljubavi prema našem plemenitom Poslaniku (a.s.) i u povodu mevluda časnog, pokrene naše razmišljanje o jednoj voljenoj osobi iz čije duše je poniklo toliko dobro i pronijelo se kroz vrijeme i život mnogih generacija, do današnjeg dana.

Sretni smo što je Allah (dž.š.) Svom poslaniku Muhammedu (a.s.) podario kćerku Fatimu (r.a.) i što u njoj imamo najljepši primjer ljudske topline, ljubavi i predanosti. Povijest je sačuvala svjedočanstva o velikom broju zaslužnih i uglednih žena, ali s hazreti Fatimom smo izgradili posebnu, duboku emocionalnu vezu koja daje najneposrednije i svježe impulse našoj tradiciji. Oni doista dolaze kao odsjaji njezine duše, najljepše mladice stabla Poslanikove (a.s.) porodice, Ehlul-bejta.

Treba istaći da je cijela Poslanikova (a.s.) porodica dostojna najvećeg poštovanja i ljubavi. Imami Šafi ističe da Allah (dž.š.) u Kur’anu ukazuje na visoku vrijednost Poslanikove porodice, i da je ljubav prema Ehlul-bejtu važno svojstvo svakog vjernika.

Muslim prenosi predaju da je Muhammed (a.s.) pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna i rekao: Gospodaru moj, ovo je moja porodica. U Tirmizijinoj zbirci hadisa prenosi se od Ummi-Seleme da je Poslanik ukazao čast Hasanu, Husejnu, Aliji i Fatimi kada je pokazao na njih i rekao: Gospodaru moj, ovo je moja porodica i oni su dio mene, sačuvaj ih svake nečistoće i očisti ih onako kako to Ti radiš.

Poznato nam je Muhammedovo (a.s.) izdvajanje najboljih žena ljudskog roda. On (a.s.) kaže: Najbolje žene su Merjema, kćerka Imranova, i Hatidža, kćerka Huvejlidova. U Sahihu stoji: I Fatima, žena odabranica ovog ummeta. (Buharija, Muslim)

U drugom hadisu nalazimo: Merjema je najbolja žena, a i Fatima je najbolja žena. (Tirmizi)

Najmlađa i najvoljenija kćerka Pejgambera svjetova (a.s.) ubraja se među najveće žene čovječanstva, zajedno s hazreti Merjemom, hazreti Aminom, hazreti Hatidžom, hazreti Aišom…

Njezino milozvučno ime ponijele su dobre i drage kćeri na najrazličitijim podnebljima, gdje im ga nadjenuše sretni roditelji, kao što je to i sam Poslanik (a.s.) učinio.

Fatm na arapskom znači sjeći, prema tome, ime Fatima nosi poruku o tome da su ona i njeno potomstvo odsječeni i odvojeni od džehennemske vatre.

Muhammed (a.s.) u jednom razgovoru je upitao Aliju (r.a.): Znaš li zašto je Fatima dobila baš to ime? Kada je Alija zamolio za objašnjenje, Poslanik (a.s.) odgovara: Zato što su ona i oni koji vole nju zaštićeni od džehennemske vatre.

Fatimino ime je bilo veoma drago svim članovima njezine porodice, ali i svim ostalim muslimanima. Zvali su je još i Betul i Ez-Zehra. Betul je osoba koja je sebe predala Allahu (dž.š.), te u svom srcu nije ostavila mjesta za drugo, nego samo za odanost Allahu. Ez-Zehra ima značenje cvijeta, ljepote i sjaja, baš kao što je Fatimino svijetlo i nurli lice bilo. Fatima ez-Zehra je bila Poslanikov (a.s.) najljepši i najvoljeniji cvijet. Resulullah (a.s.) volio je Fatimu posebnom ljubavlju, kako može voljeti najbolji otac i Poslanik. Kada bi se od kuće udaljavao, s njom bi se posljednjom opraštao, a kada bi dolazio, najprije bi nju zagrlio, često i u naručje uzimao i kao najmirisniji cvijet mirisao. I Fatima je bila simbol kćerinske, evladske ljubavi prema ocu. Njena vezanost za Poslanika (a.s.) bila je neizmjerna.

U primjerima koji će uslijediti otkrit ćemo samo jedan dio te ljubavi, poštovanja i razumijevanja između Poslanika (a.s.) i njegove kćerke, kao i unutar Ehlul-bejta.

Jedna od Poslanikovih (a.s.) supruga pripovijeda: “Nisam vidjela nikoga ko je toliko sličio Poslaniku (a.s.) kao Fatima. Ona je podsjećala na njega u izgledu, govoru, dok sjedi ili stoji. Kada ona uđe, Allahov Poslanik (a.s.) ustane, ljubazno je poselami, poljubi, uzme za ruku i zamoli da sjedne na njegovo mjesto.’’

U jednoj prilici Muhammed (a.s.) je, držeći Fatimu za ruku, rekao: Onaj ko već zna što ću reći, poznaje nju, a onaj koji ne zna neka dobro posluša: Ona, Fatima, je dio mene, ona je moje srce i moja duša što je u meni. Zbog toga, ko nju povrijedi, vrijeđa mene.

Hazreti Aiša (r.a.) prenosi da je Resulullah rekao: O, Fatima, zar te ne čini zadovoljnom to što si najbolja među ženama vjernika i najodabranija žena ovog ummeta? (Buharija, Muslim)

Prema kazivanju Huzejfe, Allahov Poslanik (a.s.) jednim povodom je rekao: Ovo je jedan od meleka koji traži dozvolu od Gospodara da me pozdravi i obavijesti kako su Hasan i Husejn odabranici džennetskih stanovnika, a njihova majka odabranica među ženama, stanovnicama džennetskim. (Nesai)

Hazreti Fatima je najpredanije živjela u pobožnosti, odanosti svom Gospodaru, Allahu (dž.š.). Bila Mu je neizmjerno zahvalna što je u svom srcu imala tako veliku slast imana zbog blagodati poslanstva kojom je njezin otac odlikovan. Poslije vjere i ljubavi prema Uzvišenom Allahu, u Fatiminom srcu provrelo je najbogatije vrelo vjere i ljubavi prema plemenitom i časnom Poslaniku islama, njezinom ocu.

Fatima je rođena u kući koju je ispunjavala ljubav i čiji je hlad bila srdačnost oca koga su zvali Povjerljivi i majke koju su zvali Čista. Od najranije dobi svojim lijepim djelima pokazala je da je Poslanikovog roda i da će na nju biti sačuvan najljepši spomen do Sudnjeg dana.

Majka joj je umrla kada je imala malo više od deset godina, i od tada je njezin otac jedino njezino roditeljsko utočište. Od njega se nije nikad odvajala do svog punoljetstva. On ju je na najbolji način njegovao i odgajao, a ona mu je djetinjom privrženošću, ljubavlju i iskrenošću uzvraćala ljubav. Fatimino djetinjstvo posve je osvijetljeno Objavom koja je, kao milost Božija, objavljivana njezinom ocu. Gledala je i slušala svog oca u njegovim dugim noćnim molitvama, shrvanog brigama i obasjanog nadama. Ona je bila svjedok spuštanja Objave, Svjetlosti i Milosti Božije.

Pratila ga je na svakom putovanju, saosjećala s njim u bolu koju su mu ljudi nanosili. Dakle, još u djetinjstvu spoznala je bol iskušenja i težak život, i tako se gradila u hrabrosti, strpljivosti i skrušenosti.

Sve terete progona muslimana u prvim danima i godinama širenja islama u Mekki, uz Muhammeda (a.s.) i druge muslimane, osjetila je i Fatima. Često se, kao djevojčica, nalazila uz oca kada bi ga bezobzirni idolopoklonici napadali i ruglu izvrgavali. I nakon doseljenja u Medinu, kao djevojka, a kasnije i kao udata žena, veoma je često boravila uz oca. Učestvovala je kao bolničarka u Bici na Uhudu. I u konačnom oslobođenju Mekke, rodnog joj grada, od idolopoklonika, također je bila s ocem.

Druge godine po Hidžri, Fatima (r.a.) je, u okrilju zadovoljstva svog oca i Poslanika (a.s.), svoj život kao supruga vezala za uzornog i vjernog ashaba Aliju (r.a.). Njihov brak je primjer najljepšeg sklada, jer je bio obasut Poslanikovim (a.s.) blagoslovom i jer su Alija i Fatima, neka je Allah zadovoljan njima, bili među predvodnicima bogobojaznih.

Ovako nam Alija (r.a.) kazuje o njihovom odnosu u braku: “Tako mi Allaha, nikad nisam naljutio Fatimu ili je prisilio da uradi nešto što nije željela, niti je ona mene ikad naljutila ili odbila poslušati. Kada bih je gledao, potištenost i tuga bi nestajali iz moga srca.’’

Pink soft flowers bouquet on white background. Spring, celebration.

Jednog dana je Poslanik (a.s.) upitao h. Aliju: ’Alija! Voliš li Allaha?’ ’Volim, Allahov Poslaniče!’ ’Voliš li Allahovog Poslanika?’ ’Volim, Allahov Poslaniče!’ ’Voliš li kćerku Allahovog Poslanika, Fatimu ez-Zehru?’ ’Da. Allahov Poslaniče!’ ’Alija! Srce je jedno, a četiri su ljubavi koje si spomenuo. Kako si smjestio sve njih u jednom srcu?’ Hazreti Alija ne nađe odgovor na ovo pitanje. Pognute glave je otišao kući… Hazreti Fatima ez-Zehra, osoba koja je pod svijetlim pogledima mudrosti časnog Poslanika (a.s.) rasla, primijeti tragove tuge na licu svog voljenog muža. Upita ga: Alija! Vidim da si tužan. Imaš li kakvih briga? Ako je dunjalučka stvar, to ionako nije dostojno tvoje brige; ako je zbog Ahireta, kaži da i ja znam…Hazreti Alija je pogleda očima koje su nurom gorjele, pa joj sve ispriča. U očima hazreti Fatime ukaza se bljesak: Alija! Da ti ja kažem odgovor na to pitanje! Vrati se Resulullahu i reci mu: ’Milosti svjetova! Kako god insan ima desnu, lijevu, prednju, zadnju, donju i gornju stranu, tako i srce ima svakojake strane. Stoga: Ja Gospodara svjetova, Allaha (dž.š.), volim svojim razumom i imanom. Tebe, imanom i dušom volim. Fatimu volim zbog lijepog života s njom. A Hasana i Husejna očinskom ljubavlju i merhametom volim’. Od ovih riječi, koje s osmijehom i pažnjom sasluša, hazreti Alija se razvedri i žureći ode Allahovom Poslaniku. Kada ga je Pejgamber (a.s.) saslušao, obasja ga osmijeh čija bi ljepota i Sunce zasjenila, pa reče: Ovaj plod je ubran s Poslanikovog drveta.

Hazreti Fatima je uvijek tražila savjet Allahovog Poslanika. Činila je to veoma često i kao supruga i domaćica. Jednom je upitala Resulullaha: “O, Allahov Poslanič e! Sve kućne poslove ja obavljam, a poslove izvan kuće obavlja Alija, da li bi preporučio da mi neko od žena pomaže u obavljanju nekih poslova! Molim te, ispuni mi želju!’’ Resulullah (a.s.) na to reče: Fatima, hoćeš li da ti dam jednu veću blagodat od sluškinje? Ili ćeš da ti preporuč im sluškinju? Fatima (r.a.) reče: “Preporuči mi ono što je bolje od sluškinje.’’ Muhammed (a.s.) odgovori: Svaki dan izgovaraj trideset i tri puta subhanallah (Uzvišen je Allah), trideset i tri puta elhamdulillah (hvala Allahu), trideset i tri puta Allahu ekber (Allah je najveći) i jedanput Lailahe illallahu vahdehu la šerike lehu. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir. (Nema drugog Boga osim Allaha, Jednog, Jedinog! On druga nema. Njemu pripada vlast, zahvala i On je Svemoćan!)

U svojoj velikoj misiji Muhammed (a.s.) savjetuje onu koju najviše voli onako kako bi savjet dao i svakom drugom kome želi veće i trajno dobro, a i njegova kćerka prihvata što joj Poslanik (a.s.) kaže s najvećim stupnjem odanosti.

Činila je to do posljednjeg daha Poslanikovog (a.s.) života. Zato je s najvećim bolom doživjela bolest svoga oca. Neprestano je bdjela pored njegove mubarekglave. Poslije smrti Allahovog Poslanika, njezina duša se više nije radovala. Bila je sretna jedino kada je odlazila u ahiretski susret s najboljim i najdražim, svojim ocem, našim dragim Vjerovjesnikom, neka je Allahov spas i milost s njim.

Stoga, sasvim je jasno, zaslužila je Fatima ez-Zehra da joj u našim srcima čuvamo mjesto uz Allahovog Poslanika. Time će biti zadovoljan naš plemeniti Poslanik, a ona, njegova plemenita kćerka, željela je da bude uvijek s njim.

Dostojna je ova plemenita žena da je volimo i da od nje učimo. Naša tradicija nas, hvala Allahu (dž.š.), upućuje na svjetlost hazreti Fatiminog puta.

Hazreti Fatima nam je, uz Poslanika (a.s.), posebno draga ličnost za koju, uz naše duhovno radovanje i mevludsko okupljanje vezujemo svoju duboku ljubav i poštovanje. Njezino ime silazi i s usana majčine milosti dok najljepšom uspavankom uvodi nježno u zdravi san svoje čedo. Najljepše bosanske ilahije satkane su od ljubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku, ali i uz ime hazreti Fatime i snagu njezine čiste vjere i ljubavi.

Allahu Svemogućem zahvaljujemo i od Njega pomoć tražimo. Allahovom Poslaniku i Miljeniku, Muhammedu (a.s.), najljepši selam šaljemo.

Njegovoj i našoj miljenici, hazreti Fatimi, Poslanikovoj porodici i svim ashabima od Allahovog (dž.š.) zadovoljstva molimo.

Tekst objavljen u Magazinu za ženu i porodicu “Bosanska Sumejja”, broj 31. mart, 2009. godine.

Comments

Comments are closed.