Duhovnost

Putem znanja do ibadeta

Piše Amina Karić
„Uči, čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava čovjeka peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.“ (El-Alek, 1-5)
Prihvatimo li činjenicu da nam je učenje (obrazovanje) prva kur’anska naredba, samim tim smo sebi olakšali dobar dio puta ka ibadetu. Živimo u vremenu kada pismenost ne podrazumijeva samo znati čitati i pisati, već i preći različite stepene obrazovnih nivoa (osnovnoškolski, srednjoškolski, fakultetski, ali i drugi nivoi obrazovanja). Također nam se vremenom nametne i poslovna obaveza koja je ujedno i jedna vrsta emaneta. Ako se odlučimo preuzeti taj emanet, važno je da savjesno odrađujemo posao za koji se opredijelimo (ili za koji budemo zaduženi), a u svemu tome je od velike važnosti i sticanje znanja za čestito i pošteno odrađivanje posla koji radimo.
Učenje je cjeloživotni proces, slobodno možemo i reći ibadet, koji se prožima kroz sve sfere našeg života i u svakom vremenu. Mi tom ibadetu posebnu pažnju pridajemo tokom svog obrazovanja, ali i tokom odabranog mjeseca Ramazana kada se za dobro djelo nagrađuje višestruko. Promišljanjem o znanju i nauci, pred sebe možemo staviti važnu činjenicu: Kur’an je knjiga koja je objavljena u mjesecu Ramazanu, a objava je započeta riječima „Uči, čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara.“
Razumijevanjem ovih ajeta shvatamo važnost bavljenja naukom, učenjem – a sav taj proces i trud dobivaju na posebnom značaju u mjesecu Ramazanu, jer Objava počinje u odabranom mjesecu i poziva nas na učenje, poziva nas na činjenje ibadeta (sticanjem znanja).
U Ramazanu imamo priliku da svoje tijelo i dušu postom očistimo od svih nečistoća koje nakupimo tokom godine, a također imamo priliku da dušu napojimo sa izvora znanja. Kada Allahovu naredbu, objavljenu u mjesecu Ramazanu, razumimo kao ibadet kojeg smo dužni činiti tokom cijelog života, a naročito u mjesecu Ramazanu jer nam je tad ta uputa i poslana – nema sumnje da vrijeme koje provedemo u učenje, zapravo provodimo u ibadetu.
Iznad svega toga naš nijjet mora biti ispravan i čist. Znanje je blagodat, a dok smo na putu sticanja znanja, u srcu ne smije biti nikakve druge težnje, osim one za Allahovim zadovoljstvom, te da znanje koje steknemo bude stečeno u ime Uzvišenog Stvoritelja. Takvo znanje je ibadet.
Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmjernim. (El-Bekare, 269.)
Ramadan-english
U prethodnim tekstovima govorili smo o karakteristikama uspješne porodice, o tome kako na najbolji način iskoristiti naše vrijeme tokom ramazan, te o vrijednosti znanja. Na ovoj stranici je sadržaj koji će dopuniti te teme. Provedite nekoliko trenutaka sa svojom djecom i zajedno prođite kroz sadržaj na ovoj stranici. Neka to budu korisno provedeni trenuci u kojima ćete zajedno nešto novo i naučiti.

Comments

Comments are closed.