Tema broja

Prevoditeljice Kur'ana: Umm Muhammad i Taheereh Saffarzadeh

Piše: Azra Hasanović
Žene koje su kur’anski tekst prevele samostalno:

Umm Muhammad

Umm Muhammad, imenom Aminah Assami, rođena je u južnoj Kaliforniji 1940.   Islam je prihvatila 1974. nakon završetka intenzivnog kursa arapskog jezika u Siriji. Trajno se nastanila u Saudijskoj Arabiji 1981., gdje od 1991. predaje tefsir i fikh u Islamskom kulturnom centru u Džedi. Kao autorica ili redaktorica učestvovala je u objavljivanju više od 80 knjiga o islamu na engleskom jeziku. Neki od njenih najtraženijih naslova su: The Global Messenger, Realities of Faith, The Path to Prayer, The Marriage procedure in Islam, The forthy Hadith of Imam an-Nawawi i From the Guidance of Surah Ya Seen.
Umm Muhammad je zajedno sa još dvije Amerikanke koje su prihvatile islam 1989. osnovala Saheeh International, organizaciju koja se bavi izdavačkom djelatnošću. Njihov najznačajniji projekt je prijevod Kur’ana Qur’an: Arabic text with coresponding English meaning. Kur’an je prevela Umm Muhammad, a ovaj prijevod je objavljen 1995. godine. U međuvremenu je izdato još nekoliko revidiranih izdanja.[22]

Taheereh Saffarzadeh

Tahereh Saffarzadeh, iranska pjesnikinja, spisateljica, prevoditeljica i ugledna profesorica,   rođena je 1936. u   Sirdžanu u Iranu, a umrla 2008. u Teheranu.
Diplomirala je engleski jezik i književnost 1960. na Univerzitetu u Širazu, a dalje školovanje je nastavila u SAD-u i   Engleskoj gdje je izučavala savremenu svjetsku književnost s posebnim fokusom na praktični književni kriticizam i pohađala prevodilačke radionice.
Objavila je 14 zbirki poezije i 10 knjiga o principima prevođenja književnih, naučnih i kur’anskih tekstova. Organizacija afro-azijskih pisaca izabrala je Saffarzadeh 2005.   za prvu ženu islamskog svijeta na međunarodnoj sceni. O efikasnosti nauke prevođenja Saffarzadeh je postavila nekoliko teorija. U knjizi Translating the Fundamental Meanings of the Holy Qur’an (1999.) koja je originalno istraživanje o engleskim i perzijskim prijevodima Kur’ana, uspjela je pronaći glavne mahane i nedostatke u njima, a opisujući te greške omogućila je novi pristup u pronalaženju ekvivalenata na području prevođenja Kur’ana, čiji su se efekti pokazali u njenom vlastitom konceptualnom prijevodu Kur’ana. Njen prijevod Kur’ana na engleski i na perzijski jezik pod naslovom The Holy Quran: Translation with Commentary,  objavljen je 2001. i prvi je dvojezični prijevod Kur’ana.[23]


[22] http://www.saheehinternational.com
[23] Tahereh Saffarzadeh, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Tahereh_Saffarzadeh
 

Comments

Comments are closed.