Tema broja

Prevoditeljice Kur'ana: Fatma Zaida i Denise Masson

Piše: Azra Hasanović
Žene koje su kur’anski tekst prevele samostalno:

Fatma Zaida

Fatma Zaida je živjela u 19. stoljeću. Bila je robinja koja je uživala status supruge Benjamin Ali Efandi Age, turskog dostojanstvenika kome je i posvetila svoj prijevod Kur’ana na francuski jezik. Vjerovatno je jedan dio života živjela u evropskim zemljama gdje je i naučila francuski i nekoliko drugih evropskih jezika.
Fatma Zaida objavila je svoj prijevod Kur’ana 1861. godine i, prema do sada dostupnim podacima, može se smatrati prvom ženom koja je prevela tekst Kur’ana Časnog. U uvodu u svoj prijevod, Zaida izražava duboku zabrinutost i nezadovoljstvo poimanjem islama i odnosom prema njemu, njegovom Poslaniku i Svetoj Knjizi: „S namjerom da prosvijetim kršćane u njihovim zabludama o nama, počela sam prevoditi Kur’an.“ Njen prijevod obiluje štamparskim, strukturalnim i leksičkim osobenostima, i povrh svega velikim promjenama u rasporedu sura i broju ajeta u svakoj suri. Druga sura koja ima 282 ajeta u arapskom originalu u svim drugim prijevodima, u Zaidinom prijevodu ima 450 ajeta. Ponekad je jedna sura predstavljena kao dvije s prekidom u njenoj sredini.[16]
Zaida je jedna od samo nekolicine prevodilaca koji se nisu držali standardne strukture rasporeda i dužine sura. John Medows Rodwell (1861.), Richard Bell (1937.) i Joseph Nessim Dawood (1956.) su, pored Zaide, vjerovatno jedini prevodioci koji su mijenjali raspored sura. Danas postoji još samo nekoliko primjeraka ovog Zaidinog prijevoda. Ona u uvodu ne navodi da li je prevodila Kur’an s arapskog originala ili iz nekog drugog izvora. Spominje da je čitala i upoređivala različite francuske i italijanske prijevode za koje tvrdi da su svi puni nedosljednosti i odstupanja.[17]
Njene lične interpretacije i objašnjenja koji nisu izdvojeni od stvarnog prijevoda najviše se javljaju uz ajete koji se tiču položaja žena. Zaida ubacuje svoja stajališta da bi predstavila svoja vlastita rješenja različitih propisa u vezi s brakom, instruira muškarce kako da se odnose prema ženama i robovima, ili ide tako daleko da ih poziva da ne rađaju puno djece ili da kastriraju trgovce ženskim robljem.[18]
Prijevod Kur’ana Fatme Zaide otkriva kako je u određenim slučajevima prevođenje puno kompleksniji posao od jednostavnog izbora prevodilačke strategije, jer u njenom radu činjenice poput roda, rase i socijalnog statusa su jako isprepletane i znatno su utjecale na sam prijevod.[19]

Denise Masson

 

Denise Masson


Denise Masson, La Dame de Marrakech, druga je žena koja je prevela Kur’an na francuski jezik. Rođena je 1901. u Parizu. Jedan dio djetinjstva provela je živeći naizmjenično u Parizu i Alžiru da bi se 1929. trajno naselila u Marakešu u Maroku gdje je i umrla 1994. Radila je kao medicinska sestra i socijalna radnica. Najveći dio svog života posvetila je komparativnim studijama tri monoteističke religije, o čemu govore i njena objavljena djela poput: Le Coran et la révélation judéo-chrétienne, Études comparées,, Comparative L’eau, le feu et la lumière, d’après la Bible, le Coran et les traditions, Les trois voies de l’unique, Monothéisme coranique et monothéisme biblique.[20]
Njen prijevod Kur’ana pod naslovom Le Coran objavljen je 1967. godine. Prijevod Kur’ana Denise Masson do danas je ostao jedan od najpopularnijih na francuskom jeziku, prvenstveno zbog njenog elokventnog lingvističkog stila. Njen doslovni prijevod je čist i precizan i ne sadrži nikakva dodatna obrazloženja ili ekstrapolacije. Ispravnost njenog prijevoda potvrdiola je i zvanična muslimanska ulema u Kairu i Bejrutu.[21]
 


[16] Sheikh Al-Shabab, Omar. “The Evolution of Translation Culture: Translating the Holy Quran into French.”, King Saud Univ., Vot. 15, Lang. & Trans!., pp.21-48 (A. H. 1423/2003), 37.
[17] Rim Hassen, English Translations of the Quran by Women: Different or Derived? , A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies , University of Warwick , Department of English and Comparative Literary Studies, July 2012, 152-159.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Denise Masson, Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Denise_Masson
[21]Rim Hassen, 160.

Comments

Comments are closed.