Ličnost

Poslanik Muhammed, alejhisselam, me inspiriše i motiviše na činjenje dobra i ukazivanje poštovanja prema starijim osobama

mr. Sabrija Mehmedović

Prva moja sjećanja na Voljenog Pejgambera a.s. sežu u rano djetinjstvo, kada sam u naninom krilu slušala divne stihove mevluda i s čuđenjem gledala kako nana šamijom briše suze. Uživala sam u melodičnosti i divnoj atmosferi u džamiji. I voljela mevludske bombone kojima se i danas obradujem. Podsjete me na djetinjstvo i voljenu nanu koja odavno više nije s nama…
Tokom života redovno sam prisustvovala mevludima i zavisno od uzrasta imala drukčiji ugao gledanja na plemenitog Poslanika a.s.  Svjedočila sam da mi je uzor i istinski željela biti na tragu njegovog ponašanja.
Poslanik a.s. mi je bio motivacija i inspiracija za činjenje dobra.
Ono što me oduševilo u, sada već zreloj dobi, jeste jedna prefinjenost i duboko poštovanje koje je Poslanik pokazivao općenito, ali posebno prema dvjema ženama.
Prva je bila njegova strina Fatima, supruga Ebu Taliba. Iz historije islama znamo da  nakon što je izgubio majku i djeda ide u kuću amidže Ebu Taliba. Rijetko se u tom kontekstu spominje njegova strina Fatima, koja je ustvari pored svoje djece i neimaštine, dobila jetima na brigu i staranje. Podizala je Plemenitog Poslanika bez ijedne ružne riječi. Taj njen divni odnos biće razlogom ogromnog poštovanja, i kako hazreti Alija spominje:“Resulullah je plakao za mojom majkom više nego ja.“ Svojim suzama Poslanik je pokazao odanost i ljubav prema čestitoj ženi, koja je pored svoje djece njega, jetima odgajala i podizala. Čast joj je ukazao i time što je ukopana u njegovom ogrtaču.
Druga plemenita žena prema kojoj je pokazao izuzetno poštovanje jeste hazreti Halima, Poslanikova dojilja. Nakon oslobođenja Mekke, delegacije i pojedinci su dolazili da čestitaju Poslaniku a.s. Starica oslonjena na štap, gledala je u Poslanika, a lice joj je blistalo od sreće. On je nije prepoznao, ali kada su mu rekli o kome se radi, njegovo lice je zablistalo, sišao je sa jahalice, i rekao da je to njegova majka. Sjeo je s njom na svoj ogrtač i tiho razgovarao. Dolazili su drugi da ga prekinu, ali je on tražio da ga puste da porazgovara sa svojom majkom.
Ova dva primjera dubokog poštovanja prema starijim ženama nešto su što me uvijek iznova inspiriše i motiviše na činjenje dobra i ukazivanje poštovanja prema starijim osobama.

„ A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“/ El-Enbija’, 107/

Comments

Comments are closed.