Round Ornament Pattern. Vintage decorative elements. Hand drawn background. Islam, Arabic, Indian, ottoman motifs. Beautiful vintage ornament can be used as a greeting card
Duhovnost

Odnos Muhammeda, s.a.v.s., prema suprugama i kćerima

 


MUKELEFA BEHADEROVIĆ, prof. 

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je najveći uzor. Ako smo bogati, njega možemo uzeti kao primjer- kada je zarobio ogroman ratni plijen i sve to podijelio na Allahovom putu.
Ako smo siromašni, njega možemo uzeti za primjer- kada je na svoj stomak vezao kamen, boreći se tako protiv gladi.
Ako smo veliki osvajači, pogledat ćemo njegov primjer kada je ušao skrušeno u Mekku.
Svaki muž može se ugledati na njega u ljubavi i blagosti prema supruzi.
U bilo kojem stanju da se nađemo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam može biti uzor, i u noći i u danu, na putovanju, kao učitelj ili učenik, kao sudija…
On je veličanstven u ratu i miru, veličanstven je kao otac, suprug i čovjek.
Allah, dželle šanuhu, na poseban način je ukazao na izuzetno dostojanstvo ženske prirode time što je jednu podužu suru naslovio imenicom Žene, a Poslanik, alejhisselam, to je na više mjesta potvrdio, kazavši da su žene ukras ovoga svijeta, dok je riječima kako je džennet pod majčinim nogama ukazao na zemaljsku prečicu koja vodi do dženetskih blaženstava ukoliko budemo znali dosljedno služiti ženi kao majci. Žene je spomenuo kao jednu od tri njegove radosti na Ovome svijetu.
Prirodno je, naime, da u se svakoj djevojčici, djevojci, sestri, kćerki i supruzi krije dostojanstvo majke, a ono je uvijek dovoljan razlog da se prema svakoj ženi gaji izraz poštovanja, baš onako kako to poštovanje iskazujemo prema svojoj majci, sestri, kćerki ili supruzi, jer svaka žena je, danas-sutra, nečija majka, sestra, kćerka ili supruga.
Poslanikov, alejhisselam, odnos prema suprugama i kćerkama jasno je pokazao do koje mjere je on poštovao svaki aspekt dostojanstva žene muslimanke. On je ženu uveo u džamijski prostor koji nije bio samo sveti, molitveni prostor, već i javni prostor u kojem je ravnopravno muški i ženski džemat glasno raspravljao o svim bitnim pitanjima.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Čitav dunjaluk je užitak, a najbolji dunjalučki užitak je dobra žena. Poslanik ovog ummeta predstavlja prekrasan primjer lijepog i blagog ophođenja prema suprugama i poznavanja njihovih duševnih potreba.
On je u brojnim situacijama naglasio da ženi pripada uzvišeno mjesto.
Božiji Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, svojim stavom, svojim odnosom prema svojoj ženi,
učinio je da oslonac, smirenost, podršku nađe kod svoje drage Hatidže, radijallahu anha. Hatidžu, radijallahu
anha, posebno je volio. Zato što je ona pokazala svoju spremnost da žrtvuje sve što ima, pa i sebe na putu
kojim je živio Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Gdje je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, otišao nakon što se vratio iz pećine Hira? Nije otišao svom
najboljem drugu Ebu Bekru, niti svom amidži Ebu Talibu koji ga je kao jetima odgajao i volio kao i svoje
sinove ili još više, niti kod bilo koga drugog od poznatih i uglednih ljudi, već je otišao potražiti utjehu kod
svoje vjerne supruge Hatidže, radijallahu anha. Ponos je i čast svim muslimankama, ali i muslimanima,
to što je prva osoba koja ga je podržala i pomogla u najtežem trenutku, bila žena.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,znao je reći svojoj ženi: Hatidža, doista, ja te ne mogu nikada
obradovati, kao što ti mene možeš obradovati.
Džibril je jednom došao Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu:
O, Muhammede, reci Hatidži da je Gospodar poselamio i obavijesti je da je čeka kuća u džennetu od
dragulja u kojoj nema umora, u kojoj nema galame i buke. Htidža je bila biznismen, imala je veliko bogatstvo, poslovala je, i sav svoj imetak dala je za vjeru,
a ona je dobila sve što joj je potrebno bilo.
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučuje vjernicima muškarcima da imaju razumijevanje i
da budu pažljivi prema ženama i rekao je u hadisu:
Pripazite mi dva slabića: jetima i ženu.
Kada je Aiša, radijallahu anha, upitana : Šta Poslanik radi kada je u svojoj kući? , ona im je odgovorila :Uobičavao je uvijek biti zauzet poslužujući svoju porodicu. Kada bi ga neki od njegovih ashaba upitali ko je to ko ti je najvoljeniji u srcu, odmah bi odgovarao: To je Aiša.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije propuštao priliku da u srca svojih žena ulije sreću i da ih učini sretnima u svakoj dozvoljenoj prilici!
Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: Krenula sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jedno od njegovih putovanja, a bila sam još uvijek mlada, neugojena, te je rekao ljudima: Idite naprijed, i oni pođoše, a zatim mi reče: Dođi da se natječemo, pa smo se natjecali te sam ga pretekla. Prešutio mi je ovo sve dok se nisam udebljala i krenula s njim na jedno od njegovih putovanja te reče ljudima: Idite naprijed, a zatim mi reče: Dođi da se natječemo, te me preteknu. Tada je u šali kazao: Ovo je za onaj prvi. Ovaj postupak je doista vrijedan pažnje da se dogodio i prije pedeset godina, a ne prije čak 14 stoljeća.
Ako želite da čujete savršenu romantičnu priču, onda pročitajte priču o Muhammedu,sallallahu alejhi ve sellem, i Aiši, radijallahu anha, u kojoj Aiša svojim riječima opisuje kako je prelijepa veza bila između nje i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, bio je divan suprug. Aiša je pričala o vremenima kada su uživali ručajući skupa. Uživao je u jelu tek kada je ona sjedila do njega.
Prije svoje smrti, Poslanikove posljednje riječi njegovim ashabima bile su: Pazite svoje žene, pazite ih s nježnošću! Bojim se Gospodara svoga ako im nešto nažao učinite, zato ih dobro pazite.
Ovo su bile posljednje riječi koje je Poslanik javno izgovorio, a koje se tiču žena i koje se također odnose na život bračnih drugova.
Zapitajmo se sami gdje nalazimo takvu pažnju prema ženama? Sigurno nigdje osim u slučaju Allahovog Poslanika.
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je vodio računa o pravima svojih žena. Kada bi klanjao ikindiju, išao bi od jedne do druge i proučavao njihovo stanje i potrebe. Nikada nije davao prednost jednoj ženi nad drugom.
Allahov Poslanik bio je najuposleniji čovjek koji se ikada pojavio na ovoj našoj planeti. Nije ni čudo, jer je poslan svim svjetovima, ljudima i džinima, pečat je svim poslanicima. Otkako mu je sišla sura Muddessir i ajet: Ustaj i opominji, on do kraja života nije mogao sjesti da se odmori niti, ali to nije bio razlog da on kaže svojim ženama: Ja sam prezaposlen, za mojim vratom je cijeli ummet, snalazite se u svojim poslovima kako znate! Poručio je svim generacijama do Sudnjeg dana da u kući ne postoje samo ženski nego i zajednički poslovi. On je osobno radio na tome i podsticao druge da to rade.
Od žena koje su se udale za Poslanika očekivalo se da budu nalik njemu, predane i požrtvovane i da žive život najsiromašnijih stanovnika Medine. Otuda je velika odlika Aiše što je tokom njegovog života bila tako bliska sa njim. To nam je omogućilo da dođemo do blaga informacija o privatnom i intimnom aspektu njegove prakse. Muslimani su se, često savjetovali s h. Aišom.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgojio je četiri kćerke u okruženju u kojem su ženska djeca smatrana ukletima. Obrazovao ih je i udao za pobožne muslimane. Kada bi mu nedostajala, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, žurio je u kuću svoje kćerke Fatime, pa čak kada je i sama imala mnogo djece. Poznato je da je dopuštao njenim sinovima da mu se penju na leđa za vrijeme molitve.
Ashabi su često spominjali kako njegova kćerka Fatima najviše liči na njega, kako pojavom, tako i ponašanjem. Kada bi Fatima ušla u prostoriju u kojoj je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on bi ustao, poljubio je i vratio se na svoje mjesto. I ona bi isto učinila kada bi on svratio da je vidi.
Samo je Fatima bila dostojna da za muža dobije hazreti Aliju koji je bio oličenje istinske odanosti Poslaniku, odnjegovan pod njegovim duhovnim skrbništvom; osoba koja je nakon hazreti Hatidže prva prihvatila poziv islama.
Hazreti Ali je oklijevao da zaprosi Fatiminu ruku zbog svoga siromaštva, ali kada je, konačno, smogao snage da to učini, Poslanik mu je kazao da su i prije njega dolazili da prose Fatimu (Ebu Bekr i Omer), ali da Fatima to nije prihvatila. Poslanik je razgovarao s Fatimom i, pošto je njenu šutnju protumačio kao pristanak, dao je svoje odobrenje za ovaj brak. Fatima je zaplakala, a Poslanik je kazao: Zašto plačeš? Tako mi Boga da je u mome Ehl-i bejtu bio iko bolji od njega za tebe dao bih te njemu! Dao sam ti za muža najboljeg čovjeka svoga roda. Tvoj je muž velikan Ovoga i Onoga svijeta! Potom je Poslanik proučio ovu dovu: Allahu moj! Uspostavi blagoslov između njih dvoje; spusti svoj blagoslov na njih; blagoslovi ih u njihovom potomstvu!
Priča o vjenčanju Poslanikove kćeri Fatime s hazreti Alijom upečatljivo je i dirljivo svjedočanstvo o materijalnom siromaštvu Poslanikove porodice. Poslanik je zamolio Usamu ibn Zejda da pozove Ebu Bekra i Omera. Kada su došli, zatražio je od Fatime da donese miraz jer je želi vjenčati za Aliju. A evo kako je to u stihovima opisano:
Dušo očeva, idi miraz pripremi
i sve što imaš donesi ovdje meni.
Iako svjetlost si mojih očiju
danas te predajem u ruke Aliju.
Otišla je i istoga trena
mlinski kamen iz kuće iznijela;
jednu staru hasuru od palmina lišća,
jednu četkicu i jedan par pohabanih nanula.
I čanak drveni k tome uzela je,
jastuk od ovčije vune donijela je.
Jedan čador sav u zakrpama,
sve to pred oca je stavila.
Sav miraz Fatimin sastojao se od mlinskog kamena, stare hasure, drvenog čanka, jastuka, zakrpljenog čadora, pohabanih nanula i četkice. Poslanik, alejhisselam, koji je, u materijalnom smislu, mogao imati šta god je poželio, htio je i svoju kćer Fatimu odnjegovati u skladu s poznatom predajom: Siromaštvo je moj ponos, cijeneći njen uzvišeni duhovni mekam.
Bračni život hazreti Fatime i Alija bio je ispunjen tegobama i oskudicom. Grubi kućni poslovi, kao mljevenje žita, načinili su rane na Fatiminim rukama te je na Alijevu inicijativu otišla kod Poslanika da ga zamoli da joj pokloni robinjicu koja bi joj pomagala u kućnim poslovima. Umjesto robinje, Poslanik joj je podario duhovni poklon. Taj duhovni poklon jeste slavljenje Allaha, dželle šanuhu, riječima Subhānellāh, Elhamdulillāh, Allāhu ekber – 33 puta. Poslanik naglasio Fatimi da će time biti sačuvane duhovne vrline kojom je obdarena.
Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem, kao naš jedini uzor u životu, u svojoj porodici imao je uloge: krojača, obućara, čistača, mesara, pastira i sluge svog sluge. Sve to Resulullah je radio s očitim zadovoljstvom.
Žene Allahovog Poslanika bile su najčednije žene svih vremena jer o tome govori Kur’an.
Zato, uzmimo pouku iz Poslanikova života i neka nam ona bude glavna smjernica kroz naš život.