Duhovnost

Naša snaga i zadovoljstvo je na stazi časnog Sunneta

Zahvalu upućujemo Allahu Uzvišenom, Čije su djelo nebesa i Zemlja. U njih je utkao Svoju milost i sve obuhvatio Svojim znanjem. Sve postojeće postoji zahvaljujući Njemu. Jedna od Njegovih odredbi je i ta što nam je podario radost u našoj vjeri koju je potpuno posvjedočio Poslanik plemeniti Muhammed, alejhisselam. Njega je Uzvišeni između Svojih najboljih stvorenja izabrao i najplemenitijim ponašanjem, najistinitijom riječju i najboljim djelom odlikovao. Objavio mu je Svoju Knjigu i kao milost ga svim svjetovima povjerio. Radosno mu i s ushićenjem naše pobožnosti, salavate i selame šaljemo. Naše nade u njegov šefaat su velike, s dozvolom Gospodara Milostivog.

Piše: Azra Fazlović, prof.
Iz dubine naših duša ponavljajmo elhamdulillah, elhamdulillah... Neka to bude naša svjesna i trajna zahvala Allahu Svemoćnom na svim Njegovim neizmjernim blagodatima. Takva zahvalnost će, ako Bog da, povećati Njegovo zadovoljstvo, milost i oprost u čemu je naša sreća i spas.
S puninom naše svijesti svakodnevno u namazima ponavljamo: Najuzvišenije počasti pripadaju Allahu, džellešanuhu. Selam neka je na tebe Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegove blagodati. Selam neka je na nas i na sve dobre Allahove robove. Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i poslanik.
Širimo selam na svakom mjestu, očistimo naše misli i naše duše. Selam je mir i ravnoteža u čovjeku i među ljudima. Najveći stepen duševnog smiraja u vjeri i dobronamjernost u riječima i djelima postigao je Allahov poslanik Muhammed, alejhisselam. Zato mu iskazujemo neizmjernu ljubav i privrženost koju on među svim ljudima najviše zaslužuje.
Naša pokornost Stvoritelju je u pokornosti Njegovom miljeniku Muhammedu, alejhisselam. Njegov ga je Gospodar izabrao, odgojio i vjerovjesništvu podučio, te iz Svoje milosti čovječanstvu poslao.
Svaki je Vjerovjesnik milost i blagodat ljudima, a Muhammed, alejhisselam, milost je i dobrota svim svjetovima. Njegov odgoj ne pripada ljudima već ga je u odgoju usavršila volja Boga Milostivog. Govoreći o svom odgoju i moralu, posljednji Poslanik, alejhisselam, kaže: Eddebeni rabbi feahsene te’tibi – Odgajao me je moj Gospodar, Allah, džellešanuhu, zato je moj odgoj najljepši.
Doista je posljednjem među poslanicima, Muhammedu, alejhisselam, koji je posjedovao sva najplemenitija poslanička svojstva, Allah, džellešanuhu, ukazao posebnu čast i poslao ga kao milost svim svjetovima: Ve ma erselnake illa rahmeten lil-alemin – A tebe smo kao milost svjetovima poslali! (El-Enbija,107.)
U Kur’ani-kerimu je također objavljeno: Reci, Poslaniče: Ako vi volite Allaha, mene slijedite, Allah će vas zavoljeti i grijehe oprostiti. (Ali-Imran, 31.)
Ovo je taj jedinstveni Poslanikov, alejhisselam, put, ovo je staza njegovog sunneta na kojoj se potvrđuje naša iskrena ljubav prema Jednom Bogu, ali i ljubav Uzvišenog prema nama, Njegovim robovima.
Osoba koja slijedi Muhammedov, alejhisselam, sunnet, ispravno živi na Dunjaluku, hodi pravim putem sve dok se ne otvore vrata džennetska. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: Svi moji sljedbenici će ući u Džennet, osim onih koji ne htjednu. Neko reče: A ko će odbiti da uđe u džennet, Allahov Poslaniče? Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko bude u nepokornosti, odbit će to!, odgovori on.
Stoga, iskreno i potpuno posvjedočimo našu privrženost dragom nam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Dragi Poslaniče, tvoj sunnet je naš životni put, tvoj primjer je naš putokaz, mi želimo biti tvoji odani učenici i sljedbenici.
Donesimo odluku da ćemo istrajavati da u svakom momentu radimo onako kako nas je svojom plemenitom riječju i djelom podučio Poslanik islama časnog.
Zaključimo poput jedanog darovite autorice Muhammedove, alejhisselam, sire koja je napisala: ’’Što više nastojimo slijediti njegov primjer, sve više osjećamo da bi nam život bio mnogo lakši da smo ranije krenuli njegovim stopama. Sve teškoće, bol i patnje mnogo bi manje boljeli da smo imali srce poput njegovoga. Što više govorimo i pišemo o njemu, sve više shvatamo da govorimo premalo. Jedan od znakova Muhammedovog, alejhisselam, poslanstva je veličina ljubavi njegovih sljedbenika prema njemu. Kad čitamo i slušamo neke njegove riječi, oči nam se pune suzama zbog neizmjerne ljubavi i brige koju je on pokazivao prema svom ummetu. Osjećamo se toliko sretnim što smo njegovi sljedbenici.’’ (Poslanik u mom životu, str. 40.)

Allahu Milostivi, zahvljujemo Ti se na trajnoj blagodati islama i plemenitom poslanstvu našeg Poslanika Muhammeda, alejhisselam.
Gospodaru naš, učvrsti korake naše na njegovoj svijetloj i blagoslovljenoj stazi.
Redina billahi rabba, ve bil-islami dina, ve bi Muhammmedin, sallallahu alejhi ve sellem, resulen ve nebijja – zadovoljni smo Allahom, našim Gospodarom, islamom našom vjerom, i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, poslanikom i vjerovjesnikom.

Comments

Comments are closed.