Ličnost

Muhammed, alehisselam, čista svjetlost i plemenitost

Leila Pačariz za Bosansku Sumejju govori o svojim mislima i osjećanjima u vezi s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
1. Koji je hadis moto Vašeg života?
Nekako mi se čini da insan što više upoznaje Poslanika ﷺ, teže je izdvojiti jedan hadis ili događaj iz okeana ljepote riječi i dijela Muhammeda ﷺ.
Sjećam se moga osjećaja nakon jednog intenzivnog kursa sire, hodajući ulicom vidjela sam plakate Nahline kampanje kojom su predstavljale dio njegove ﷺ ličnosti. Gledala sam u plakat koji je podsjećao na njegovu blagost, ljepotu, ahlaka i savršeni karakter, i pomislila: Bože moj, nema veće štete ne znati za njega, o njemu, o toj čistoj svjetlosti i plemenitosti koja je hodala ovom Zemljom.
Ako bih morala izdvojiti jedan hadis, onda bi to bio prvi hadis koji je Poslanik  ﷺrekao u Medini, kada su ljudi pohrlili da ga susretnu: “O ljudi širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u Džennet sa selamom.”
U ovih nekoliko riječi, sav je smisao njegovog života i njegove ﷺ poruke i sve što nama treba za lijep život na dunjaluku, i još ljepši na Ahiretu.
2. Koji Vas događaj iz života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, posebno nadahnjuje?
Na podlozi mog telefona dugo je stajala slika na kojoj je bila samo jedna rečenica: Sa’a wa sa’a – Sat ovako i sat onako.
Voljela sam se svaki dan podsjetiti na događaj koji bilježi imam Muslim od Hanzale b. Rabie el-Usejdija, radijallahu anhu, koji kazuje: “Jednoga dana sreo sam Ebu Bekra koji me upita: “Kako si, Hanzala?”
Odgovorih mu: ‘Hanzala je postao licemjer.’ Na to mi on reče: ‘Subhanallah! Šta kažeš?’ ‘Kada smo kod Allahovog Poslanikaﷺ i kad nam govori o Džennetu i Vatri, skoro da ih gledamo, a kada se vratimo svojim ženama, djeci i imecima mnogo toga zaboravimo’, rekoh mu. Ebu Bekr reče: ‘Tako mi Allaha, i ja slično osjećam.’
Tada su zajedno otišli Allahovom Poslaniku ﷺ, pa Hanzala reče: “Hanzala je licemjer, Allahov Poslaniče!” Allahov Poslanikﷺ upita: “A kako to?” “Allahov Poslaniče, mi budemo kod tebe i ti nas podsjećaš na Vatru i Džennet, toliko da ih skoro vidimo, a kada od tebe izađemo, budemo sa svojim ženama, djecom i imecima, pa mnogo toga zaboravimo!” Na to Poslanik ﷺreče: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada biste vi uvijek bili u stanju u kojem budete dok ste sa mnom i u zikru – spominjanju Allaha, meleki bi se s vama rukovali u vašim kućama i putevima, međutim, sat ovako i sat onako, Hanzala”, ponovivši to tri puta.
Ne znam šta bih prvo izdvojila iz ovog događaja. Ljepotu utočišta za svaki strah i brigu koje je Poslanik ﷺ predstavljao svojim ashabima, ili toplotu razumijevanja halova ljudske duše, ili blagost i nadu koju je ulijevao, ili savjete kojima je nemoguće odrediti vrijednost.
3. Koje Vas Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi uvijek vrate nadu i osmijeh na lice?
„Bićeš sa onim koga voliš!“
Riječi koje ulijevaju nadu da, iako možda nemamo puno dijela, ašk iz srca će otvoriti vrata Milosti i blizine i na ovom i na Onom svijetu.
Allah nas počastio susretom na Kevser vrelu!

Comments

Comments are closed.