Ličnost

Poruka: Mali ispit

Otac je rekao svom sinu: “Danas mi na kraju dana ispričaj sve o čemu budeš razgovarao s ljudima i sve što budeš rekao, a pokaži mi onda i sve pokrete koje si činio.”
Mladić je ocu nakon jacije s velikim naporom i trudom, jedva nekako, predočio svoj cjelodnevni govor i postupke.
Sljedećeg dana otac je ponovio isti zahtjev, a sin ga zamoli: “Oče, zaduži me bilo kojom drugom obavezom i teretom, samo ne traži ovo od mene, nemam snage za to.”

Otac reče:

“Moja namjera je da budeš oprezan i stalno svjestan svega, da se bojiš obračuna na Sudnjem danu. Danas nemaš strpljenja za jednodnevnu obavijest pred svojim ocem, koji ima toliko razumijevanja i ljubavi za tebe. Kako ćeš sutra imati snage da položiš račun za cijeli život?”

Comments

Comments are closed.