Duhovnost

Kako je Muhammed, alejhisselam, koristio svoje vrijeme?

Zahvalu upućujemo Allahu Uzvišenom, Čije su djelo nebesa i Zemlja. U njih je utkao Svoju milost i sve obuhvatio Svojim znanjem. Sve postojeće postoji zahvaljujući Njemu. Jedna od Njegovih odredbi je i ta što nam je podario radost u našoj vjeri koju je potpuno posvjedočio Poslanik plemeniti Muhammed, alejhisselam. Njega je Uzvišeni između Svojih najboljih stvorenja izabrao i najplemenitijim ponašanjem, najistinitijom riječju i najboljim djelom odlikovao. Objavio mu je Svoju Knjigu i kao milost ga svim svjetovima povjerio. Radosno mu i s ushićenjem naše pobožnosti, salavate i selame šaljemo. Naše nade u njegov šefaat su velike, s dozvolom Gospodara Milostivog.

Piše: Azra Fazlović, prof.
Pokušajmo da razmislimo o jednom danu u životu Vjerovjesnika islama Muhammeda, alejhisselam.
Poslanik, alejhisselam, o vrijednosti samo jednog dana kaže slijedeće mudre riječi: Niti jedna zora ne osvane, a da dva meleka ne pozovu: O, sine Ademov, ja sam novi dan i svjedočim tvoje akcije, zato me iskoristi što najbolje možeš, jer ja se više neću vratiti sve do Sudnjeg dana.

Pouzdano se zna da je iz postelje ustajao prije zore, dok je noćna tama obavijala sve. Pokreće se njegov plemeniti duh u prvim znacima zore izgovarajući sljedeće riječi: Hvala Allahu Koji mi je povratio moju dušu, a moje tijelo dao zdravim, i omogućio mi da Ga spominjem.
Kako optimistično i s dobrodošlicom dočekuje novi dan. U odnosu prema Uzvišenim Stvoriteljem pokazuje potpunu predanost.
On žuri da se Svemogućem zahvali i da zajedno sa svim svjetovima učestvuje u veličanju Njegovog Savršenog Bića. Mnogostruki su vidovi njegovog zikra, kako i priliči onome koji je kruna Allahove milosti cijelom kosmosu. Ali, valja nam to istaći, namaz je uvijek bio najviši stupanj Muhammedove, alejhisselam, pokornosti Dragom Bogu. On je u svom namazu, kako nam njegovi vjerni ashabi prenose, osjećao vrhunac zadovoljstva.
Svaki svoj dan je dijelio s drugima. Podučavao je ljude vjeri i bezgranično im pomagao. Bio je najvelikodušniji i najdarežljiviji čovjek koji je zemljom hodio. Ali, uvijek se s najvišim zadovoljstvom svom namazu vraćao.
Najblistavija obilježja svakog njegovog dana i svih ibadeta koje je obavljao bili su njegovi skrušeni namazi kojima je s najviše odgovornosti i ljubavi žurio. Bili su to najsmjerniji i najvredniji koraci na stazi njegovog časnog sunneta. Riječima najviše preciznosti i odgovornosti, njegovi plemeniti članovi porodice i ashabi su nam ostavili najljepše slike o Poslanikovom, alejhisselam, odnosu prema namazu.
Svaki dio dana i noći protkan je njegovom brigom za namaz koju je prenosio na svoje sljedbenike. Namaz mu je bio najveća preokupacija na početku, u sredini i na kraju dana, bez obzira da li je boravio u Medini Munevveri ili na putu. Ovakav dnevni program nisu mijenjale ni najteže zadaće koje su ispunjavale njegovu plemenitu misiju. Štaviše, Muhammed, alejhisselam, svakodnevno pokazuje da je istrajnost u namazu najbolja priprema i za najveća životna iskušenja. Stoga su njegovi namazi prožimali sve čemu je u svojoj poslaničkoj misiji težio i što je činio. Oni su bili njegov najljepši ukras u dubini noći i pred zoru.
Zauzima li namaz ovakvo mjesto u našim svakodnevnim poslovima? Je li ovaj temeljni ibadet naš svakodnevni prioritet kako bismo sebi olakšali misiju za koju nas čeka ispit pred Gospodarem nebesa i Zemlje?
Svake noći Allahov Poslanik, alejhisselam, zaspao bi potpuno čistog tijela, spominjući Allaha Uzvišenog, da bi se zatim nedugo poslije toga probudio s namjerom da najdraže mu sate provodi u ibadetu. Tako otpočinje novu etapu svoje skrušenosti pred Gospodarom Veličanstvenim. Tišina noći je njemu najdraže vrijeme u kome se Allahu, džellešanuhu, obraćao.
Prenosi se da je Aiša, radijallahu anha, rekla: Naš Poslanik bi noću kljanao dok mu noge ne bi otekle. Kad ga je neko upitao: Allahov Poslaniče, Allah ti je oprostio prošle i buduće grijehe, zašto se i dalje toliko trudiš, odgovorio je: Efela ekunu ’abden šukuren – Zar da ne budem zahvalni rob Allahov.
Noge su mu otjecale od dužine predanog stajanja ispred Uzvišenog Allaha, Gospodara svjetova, a njegova duša prepuna ljubavi je umorila tijelo. On od sreće i slasti robovanja Njemu ne osjeća bol i poteškoću.
Poslušajmo i ovu poruku o Muhammedovoj, alejhisselam, potpunoj upućenosti Allahu, džellešanuhu: Aiša, radijallahu anha, kaže: Otkako sam prvi put bila s Allahovim Poslanikom, alejhisselam, pa sve do njegove smrti, nikad nije zaspao a da nije tražo od Allaha utočište od kukavičluka, ljenosti, mrzovolje, škrtosti, teške starosti i lošeg prizora u svom imetku ili porodici, kaburske patnje, te šejtana i njegovog saučesništva.
On se priprema za novi dan prije njegova dolaska sa svim kušnjama i obavezama koje sa sobom nosi. Traži to i od članova svoje porodice, poziva ih da i oni bdiju u ibadetu, uvećavajući svoj takvaluk koji će im biti najbolja opskrba na Sudnjem danu: Ve tezevvedu fe inne hajrez-z-adit-t-akva – Pripremite se i opskrbite se, najbolja opskrba je bogobojaznost (takva); zatim, ve libasut-t-akva zalike hajr – a odjeća pobožnosti je najbolja.
Zato je život u vjeri najveća blagodat koja nas pokreće istinskoj i trajnoj zahvalnosti našem Stvoritelju i Uputitelju. Zahvaljujemo Mu se po uzoru na Njegovog Miljenika, našeg Vjerovjesnika.
Iz ovih značenja se jasno saznaje: Budi Allahu istinski zahvalan, On će te uzdići do časti hvaljenih. Dokaz za njegovu visoku čast je i naša obaveza i spremnost da uz ime Muhammed učimo salavat, i to svaki put kada se pomene. Ko tako ne čini, on je škrte duše.
Poslušajmo kakav je odnos Uzvišenog i Njegovih meleka prema Muhammedu, alejhisselam: Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O, vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrave. (El-Ahzab, 56.)
Naš salavat i selam je naša vjerska dužnost. Istovremeno je to i naša čast. Razmislimo o počasnom mjestu kojim nas je Allah, džellešanuhu, odlikovao, a koje se spominje u sljedećem hadisu: Ko god mi nazove selam, Allah, džellešanuhu, povrati dušu u moje tijelo, kako bih mogao uzvratiti na selam. (Ahmed, Bejheki) Ima li šta vrednije i bolje od toga? Kako je ovo veliki dar vjernicima! Osjetimo ovu privilegiju svojom vjerom u Allaha, džellešanuhu, i Njegovog Poslanika, alejhisselam. Učeći salavate doživimo susret s Muhammedom, alejhisselam, i pojačajmo našu ljubav prema njemu i odlučnost da ga slijedimo.

Allahu Milostivi, zahvljujemo Ti se na trajnoj blagodati islama i plemenitom poslanstvu našeg Poslanika Muhammeda, alejhisselam.
Gospodaru naš, učvrsti korake naše na njegovoj svijetloj i blagoslovljenoj stazi.
Redina billahi rabba, ve bil-islami dina, ve bi Muhammmedin, sallallahu alejhi ve sellem, resulen ve nebijja – zadovoljni smo Allahom, našim Gospodarom, islamom našom vjerom, i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, poslanikom i vjerovjesnikom.

Comments

Comments are closed.