Ličnost

Kako iskoristiti svoje vrijeme tokom ramazana?

Piše Nasiha Mujčinović
Ø  Sticanje Allahovih blagodati
Mjesec ramazan jedna je od najvećih Allahovih, dž.š., blagodati za Njegove robove. U njemu se spušta Allahova milost, opraštaju se grijesi i loša djela, dobra djela se uvećavaju, u njemu Allah, dž.š., oslobađa Svoje robove od Vatre. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada dođe mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, zatvore se vrata Džehennema i šejtani se povežu u lance.” 
Ø  Svoje vrijeme provoditi  učeći i slušajući  Kur’an
Kur’an je objavljen u mjesecu ramazanu i zato se mjesec ramazan zove i mjesec Kur’ana. Svi muslimani se u njemu intenzivnije posvete učenju Kur’ana. Allahov Poslanik je u tom mjesecu učio Kur’an pred melekom Džibrilom koji ga je na taj način preslušavao. Zato se i naša tradicija učenja mukabela temelji na činjenici da je povremeno potrebno učiti Kur’an pred nekim ko je bolji poznavalac i ko nas može preslušati i popraviti eventaulane greške.
U mubarek ramazanu posebnu pažnju poklanjamo Kur’anu, svakodnevno se družimo sa njime učeći ga i razmišljajući o njegovim mudrostima i propisima koji su putokazi i tajne uspjeha, moći i spasa na ovom i budućem svijetu. Mubarek ramazan je izvanredna prilika da se iznova suočimo sa Kur’anom i da preispitamo svoj odnos prema Allahovoj Riječi.
Ø  Biti plemenit i činiti dobra djela
Prenosi se od majke vjernika Aiše, radijallahu anha, da je u jednom danu podijelila stotinu hiljada dirhema, a postila je tog dana. Sluškinja joj je rekla: “Zar nisi mogla od onoga što si podijelila da za jedan dirhem uzmeš mesa kojim bi se iftarila?!”, a ona je odgovorila: “Da si mi to ranije rekla, učinila bih to.”
U plemenita i dobra djela u ramazanu spada: spremanje iftara za postače, hranjenje siromaha, ispunjavanje njihovih potreba, savjetovanje i podučavanje neukih, udjeljivanje u trajnu sadaku. Zato se potrudimo u ovim djelima, jer je nagrada za njih ogromna!
Ø  Obavljati redovno namaz
Tokom ovog mjeseca potrebno je dodatno se angažirati i nastojati pored obaveznih, što više dobrovoljnih namaza obavljati. Oni koji namaz redovno ne obavljaju, tokom ovog mjeseca se trebaju istinski pokajati i nastojati što više namaza obaviti.
Noćni namaz je rangiran odmah nakon obaveznih namaza, i teravih-namaz je prilika koju valja iskoristiti. Odlazak u svoje mahalske džamije, ili obilazak džamija u svom okruženju sa svojom porodicom bi trebala biti lijepa praksa koja će posebno ostati u sjećanjima naših najmilijih.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je noću sve dok mu pete nisu počele pucati. Svoj postupak pojašnjavao je riječima: “Pa zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!”
Allah, dž.š., propisao je post kako bi se musliman “naoružao” strpljenjem, kako bi ukrotio svoje strasti, povećao svoju bogobojaznost i strahopoštovanje prema Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah rekao je: “O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni” (El-Bekara, 183). Jedan od prethodnika upitan je: “Zbog čega je propisan post?”, pa je odgovorio: “Kako bi bogataš doživio osjećaj gladi, pa nakon toga ne zaboravljao siromaha!”
Da bismo svoje vrijeme što više posvetili postu, namazu i ibadetu navodimo nekoliko praktičnih savjeta:
– dopustite da vam djeca pomognu;
– izbjegavajte pretjerivanje u iftarima;
– izaberite brze i lahke recepte za iftar;
– ne sjedite dugo u noć jer to, obično, dovodi do ostavljanja noćnog namaza i spavanja tokom dana;
– ne gubiti vrijeme u ukrašavanju i stajanju pred ogledalom;
– ne gubiti vrijeme u dugim telefonskim razgovorima;
– čuvati se rasprava i diskusija u kojima nema mnogo koristi i koje, obično, dovode do gubljenja velikog dijela vremena, a ukoliko i bude pozvana na slično neka kaže: “Ja postim!”.
Allaha, dž.š., molimo da nam dozvoli da ispostimo mubarek ramazan, da nam pomogne u ibadetu, da se osjećamo i budemo produktivniji  i primi naša djela!

Comments

Comments are closed.