Ličnost

Šta je ljubav, zašto volimo i želimo biti voljeni?

Aida Tule, dipl.psihologinja
U svojoj knjizi “Umjetnost voljenja”, Erich Fromm je zastupao mišljenje da je ljubav stalno i svjesno ulaganje, a ne nešto što se samo od sebe desi ili pojavi. Teško ćemo naći da se samo od sebe desilo dobro odgojeno dijete, ono je rezultat ispravne ljubavi koju su roditelji u njega/nju uložili. Sposobnost ulaganja u druge zahtijeva prije svega ulaganje u sebe kroz izgradnju svoje ličnosti, tj. njegovanje pozitivne ličnosti.
Ako napravimo presjek svih pokušaja psihologa da definišu ljubav, onda ćemo doći do toga da je ljubav snaga volje da granice postojanja svoga bića proširimo s ciljem duhovnog rasta sebe i onih koje volimo. Kako se može primijetiti,ova definicija ne isključuje ljubav prema sebi u voljenju drugih, čak štaviše, od prve zavisi kakva će biti druga. Ako volimo sebe na zdrav način, tako ćemo voljeti i druge, ali i obrnuto. Zaključujemo da je duhovni rast krajnji proizvod ljubavi. Ako on izostane, onda je izostala i autentična ljubav.
Islam na ljubav gleda kao na jedan od unutrašnjih alata koji njeguje senzibilitet prema svemu što je stvoreno i jača svijest o interkonektivnosti svih živih bića, samim tim usmjerava ljudsko razmišljanje i djelovanje u pravcu humanosti i solidarnosti. Shodno tome, pojam ljubavi se u islamu definiše kao vođenje brige, a na izjave ljubavi se gleda kao na preuzimanje socijalne odgovornosti, pa čak i kada muškarac izjavi ženi da je voli, on ne svodi svoju ljubav samo na strasti ili zadovoljavanje ličnih potreba, već na brigu o kompletnom društvu kroz brigu o ženi koju voli, to jeste kroz brigu o svojoj porodici koju će formirati s voljenom osobom. Isti procesi važe jednako za muškarca i za ženu. Izjave ljubavi u islamu se uzimaju ozbiljno iz razloga da ne bi došlo do zloupotrebe ili manipulacije ovog koncepta, ali i da bismo bili realistični u pogledu onoga koga volimo i šta volimo, te svjesnosti o mogućim ulaganjima sebe.
Prednost svjesnog odlučivanja o čemu ćemo voditi brigu, to jeste šta ćemo voljeti, da li će to biti neki projekat, ideja ili osoba, leži u strateškom upuštanju u jedan intezivan proces gdje imamo pažljivo odabrane ciljeve u koje planiramo ulagati ljubav kao pozitivnu energiju iz koje bi trebala proizaći duhovna snaga, a ne bolest ili slabost duha. U procesu autentičnog voljenja, sve uključene strane su neminovno izložene dizajniranju novih identiteta i novih platformi djelovanja. Američki psiholog Scott Peck, u svojim višedecenijskim istraživanjima ljubavi i pozitivne zajednice, dolazi do četiri temeljna razloga zbog kojih ljudi vole i žele biti voljeni. Oni su sljedeći:

  1.           Zbog sebe – volimo druge jer želimo sebi dobro, želimo da nam se ta ljubav u najboljem slučaju uzvrati, ali i da imamo pozitivan doživljaj sebe jer činimo nešto dobro. Ovdje se ne misli na egoističnu ljubav, nego na zdravu ljubav prema sebi koja nas usmjerava da priželjkujemo sebi dobro, a da se štitimo i izbjegavamo ono što je štetno. Istini za volju, za egoiste ne možemo ni reći da vole sebe, jer da stvarno vole sebe, znali bi voljeti druge. Da stvarno vole sebe, bili bi manje umišljeni u neosnovanoj samouvjerenosti i nedostatku samokritičnosti. Na primjer, kada volimo svoje dijete, mi volimo sebe jer se doživljavamo kao neko ko odgaja, žrtvuje se i ulaže, te sebe u tom slučaju povezujemo sa zdravim procesima; ili kada volimo svog bračnog druga i prijatelja, mi ponovo volimo sebe jer i mi trebamo njihovu ljubav da se kroz nju osjećamo prihvaćenim. I tako, sve ljubavi počinju od ljubavi prema sebi, pa čak i ljubav prema Uzvišenom Stvoritelju, volimo Ga jer želimo Njegovu Milost, Oprost, Uputu i Nagradu. Možda možemo još bliže doživjeti istinitost ljubavi prema sebi kroz pitanje koliko ljudi bi slijedilo pravi put samo radi Allaha, da nema stimulacije kroz nagradu i kaznu na oba svijeta!? Nagrađivanje i kažnjavanje, reći će vam svaki psiholog, imaju izrazit utjecaj na ponašanje. Po motivacionoj teoriji pojačanja, ponašanje zavisi od njegovih posljedica. Ukoliko nagrađujemo neko ponašanje, ono se učvršćuje. Nasuprot tome, ako određeno ponašanje slijedi kazna, dolazi do smanjivanja učestalosti te radnje.
  2.           Zbog dobrote – priroda ljudskog srca je takva da voli ono u čemu preovladava dobro. Teško je ne voljeti one koji nam čine dobro. Šta može više oduševiti od osobe koja je spremna da pomogne, da olakša, da bude podrška?! Dobrota nas privlači i čini privlačnim.

U prilog ovom razmišljanju ide i kur’anski ajet koji u tri koraka postavlja strukturu plodonosnih ljudskih susreta na kojima se grade trajne veze srca:
Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se (1.)milostinja udjeljuje ili da se (2.)dobra djela čine ili da se (3.)uspostavlja sloga(ljubav) među ljudima.             (An Nisaa’:114.) Da li su naša sijela, druženja, privatni/poslovni susreti uređeni po ovom principu?

  1.             Zbog ljepote karaktera – sklonost da primijetimo i da volimo lijepo znak je zdrave duše koja u toj ljepoti otkriva svoju zahvalnost, nadu i iščekivanje radosti. Pod ljepotom ne podrazumijevamo ono što su modni standardi odredili o ljudskoj visini, težini, niti crtama lica, a pogotovo ne u dizajnu odjeće ili tipu frizure, već ono u čemu se ogleda sklad unutrašnjeg i vanjskog, sklad misli, sklad govora, sklad ponašanja, sklad u funkciji ćelija, sklad idealnog matematičkog omjera (Golden ratio) u svemu što nas okružuje i u nama samima. Mi volimo lijepu ljudsku narav. Stvoritelj za sebe kaže da je lijep i da voli lijepo (hadis). Njegovu ljepotu jedino možemo vidjeti u načinu kako je sebe opisao kroz osobine koje posjeduje, što znači da također ono lijepo što On voli su lijepe osobine kod ljudi.
  2.           Zbog sličnosti – mi volimo ono što poznajemo jer to razumijemo, sve što nam je nepoznato teško da možemo razumjeti, a kamoli voljeti. Božiji poslanik Muhammed, alejhisselam, opisao je susret sličnosti na sljedeći način: Duše su kao dobro organizovane formacije, one koje se prepoznaju i koje su slične, one se privlače, a one koje se ne prepoznaju, udaljavaju se.

Na kraju nam ostaje da povežemo u jednu smislenu cjelinu ova četiri pokretača ljubavi. U prvoj fazi fokus je na nama samima, na našoj ličnosti i načinu kako sebe doživljavamo i volimo. Od tog doživljaja sebe zavise naša djela, što već označava da smo u drugoj fazi. Djela formiraju treću fazu, čime dobivamo karakter, a sve zajedno određuje u kakvom ćemo se društvu kretati i nalaziti sebi slične. Uzmimo sad sva četiri faktora na primjeru osobe koja sebe doživljava kroz ljubav prema knjigama, njena djela se zasnivaju na potrazi za knjigama, nabavci i čitanju knjiga, njen karakter se formira u prepoznatljiv imidž ljubitelja knjige i, na kraju, takva osoba će biti privučena drugim osobama koje vole knjige. Uviđamo da osobe s kojima se na kraju nalazimo u ljubavi i sličnosti su uvijek one koje smo pronašli po uzorku vlastite duše i onoga što naša duša voli, a ne zbog neke slučajnosti. Zakoni ljubavi su jednostavni, slijedimo ih i odvest će nas kući, odnosno tamo gdje pripadamo.
Božiji poslanik Muhammed, alejhisselam, nam je približio ovaj proces ujedinjenosti kroz ljubav kazavši sljedeće: U džennetu ćete biti zajedno sa onima koje volite!
Ako smo na ovaj svijet došli da bi kroz sazrijevanje upoznali sebe, onda je ljubav idealan vodič na tom putu. Ljubav je proces učenja.
Šta su osmogodišnjaci rekli na pitanje šta je ljubav:
–                   Ljubav je kad izađeš s prijateljem na pomfrit i daš mu da uzme iz tvog tanjira.
–                   Ljubav je kad moja mama napravi tati kahvu, ali prije nego što mu je da, ona otpije gutljaj da vidi je li dovoljno slatka.
–                   Kad voliš nekoga brže trepćeš.
–                   Ljubav je kad moja baka ne može nalakirati nokte na nogama zbog artritisa i to za nju uradi moj djeda koji isto ima artritis.
–                   Ljubav je kad dječak i djevojčica lijepo mirišu.
–                   Ne bi trebalo reći nekome volim te ako to stvarno ne misliš, a ako to stvarno misliš, onda treba stalno to da govoriš. Ljudi to zaborave.

(Nastavak: Kad shvatanje ljubavi postaje pogrešno)

Comments

Comments are closed.