Ličnost

Čitav Poslanikov, alejhisselam, život je nadahnuće za vjernika

Hafiza Adela Kazija radi u Njemačkoj pri Islamskoj zajednici Bošnjaka gdje je angažovana u jednom od bošnjačkih džemata. Radi i kao koordinatorica za rad sa izbjeglicama, a aktivna je u radu na polju međureligijskog i interkulturalnog dijaloga.
Hafiza Adela Kazija za Bosansku Sumejju govori o svojim mislima i osjećanjima u vezi s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
Koji je hadis moto Vašeg života?
Naš miljenik Muhammed a.s., savjetovao je Ebu Zerra, r.a., riječima:
„Boj se Allaha, gdje god bio! Nakon lošeg djela učini dobro djelo, pa ćeš ga izbrisati! I lijepo se ophodi prema ljudima!“ (Ahmed)
Za mene lično je u ovom hadisu sadržana divna uputa za život, princip po kojem bi svi ljudi trebali da žive. Biti svjestan Božijeg prisustva, vjerovati u Njega, dž.š., truditi se, ispunjavati Njegove naredbe i kloniti se Njegovih zabrana. Pa i ako se uradi neko loše djelo, što je u ljudskoj prirodi, jer svi ljudi ponekad griješe, onda se potruditi uraditi dobro djelo ili više njih, nadajući se da će Allah, dž.š., oprostiti ono loše. I na kraju, lijepo se ophoditi prema svim ljudima. U ovim mudrim riječima našeg Poslanika, a.s., krije se ključ uspjeha za sretan i spokojan život na ovom svijetu.
Koji Vas događaj iz života Poslanika a.s. posebno nadahnjuje?
Čitav Poslanikov, a.s., život je nadahnuće za vjernika, ali ono što mene posebno inspiriše jeste njegovo ponašanje prema ljudima, njegov moral i blag odnos prema prijateljima, komšijama, svojoj porodici, pa čak i prema neprijateljima. Zbog toga i ta velika ljubav njegovih sljedbenika prema njemu, pa čak i onih koji ga nikada nisu vidjeli.
Do Sudnjeg dana, on će biti njihov najbolji uzor.
Božanska milost prema ljudskom rodu manifestira se u izboru Muhammeda, a.s., kao milostivog čovjeka, punog ljubavi, da bude poslanik cijelom čovječanstvu. A on je uistinu bio onakav kakvog ga je Uzvišeni Allah opisao: “Ti si (Poslaniče) uistinu najboljeg morala!“ (Kur’an)
Najbolja potvrda njegovog ponašanja i ahlaka jesu Hatidžine, r.a., riječi izgovorene, kada se Poslanik, a.s., sav uplašen vratio kući nakon što mu je iznenada došla prva objava u pećini Hira. Ona ga je tada tješila riječima: “Ne! Tako mi Boga, On te nikada neće poniziti i ostaviti, jer ti paziš rodbinu, pomažeš slabe, daješ siromasima, častiš gosta i pomažeš onoga ko je u pravu.”
I njegovi prijatelji su ga opisivali divnim riječima. Alija, r.a. kaže: „To što je bio vedrog lica i što se prema svima odnosio ljubazno, učinili su ga gotovo ocem naroda. Pred njim i u njegovim očima svi su bili jednaki.“
Allahov Resul je među narodom bio najveseliji i onaj koji se najviše smiješio, nije nikada vrijeđao ni ponižavao bilo koga, čak ni u najtežim trenucima svoga života. On, a.s., je bio okrenut čovjekovim potrebama i njegovom srcu, tako da bi svaki njegov sagovornik bivao dirnut njegovim riječima i postupkom. Sklad između istine koju je izgovarao i njegovih postupaka kojim je otvarao vrata ljudskih srca ostao je trajni pečat njegove misije. Ovo je ono u čemu se Poslanik, a.s., treba ponajprije da slijedi.
Koje Vam Poslanikove a.s. riječi uvijek vrate osmijeh na lice?
Osmijeh na lice mi uvijek izmame riječi Poslanika a.s. : „Bit ćeš sa onima koje voliš“. Naime, u hadisu kojeg prenosi Enes, r.a., stoji da je neki čovjek upitao Allahovog Miljenika, a.s.,: „Kada će biti Smak svijeta?“, pa ga je Poslanik, a.s., upitao: „A šta si pripremio za njega?“, a ovaj čovjek mu odgovori: „Ništa, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika’“, tada mu Poslanik, a.s., reče: „Bit ćeš sa onima koje voliš!“ (Buharija i Muslim)

Comments

Comments are closed.