Ličnost

Bit ćeš sa onim koga voliš!

Šejma Mehić za Bosansku Sumejju, govori o svojim mislima i osjećanjima u vezi s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
1. Koji je hadis moto Vašeg života?
Poslanik, s.a.v.s. kaže: “Ako nastupi Sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije nego što on nastu­pi, neka je posadi!”
Iskoristimo svaku priliku koja nam se nudi, ali prije svega toga moramo znati i htjeti vidjeti tu sadnicu u ruci. Radimo za Ahiret  kao da nam je posljednji dan, a za Dunjaluk kao da ćemo vječno ostati na njemu.
2. Koji Vas događaj iz života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, posebno nadahnjuje?
Mnogi su događaji iz Poslanikova, s.a.v.s., života  koji me svaki put nakon saznanja nadahnu i ostaju čvrsto i duboko urezani u meni. Posebno bih izdvojila sljedeći događaj koji govori o mladiću i pohodu.
Poslanik, s.a.v.s., je postavio mladića na čelo jednog vojnog pohoda. Drugi su prigovarali što je on prije svega sin roba i što je premlad. Bez obzira na to Poslanik, s.a.v.s., ga je  zadržao na toj poziciji.
Kao zaključak, pouku iz ovog događaja imajmo na umu da uvijek poštujemo naše starije i mlađe jer nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv prema našim mladima. Ramadan Tarik u svojoj knjizi navodi da nas Poslanik, s.a.v.s., uči da bez obzira na naše porijeklo i starosnu dob, intelektualna, duhovna i moralna zrelost određuju pojedinca i govore o njegovom kvalitetu i shodno tome trebamo se odnositi prema svakome.
3. Koje Vas Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi uvijek vrate nadu i osmijeh na lice?
Enes, r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., i upitao ga: „Kada će Sudnji Dan? Poslanik s.a.v.s., ga upita: Šta si ti pripremio za njega!? Reče: Nisam pripremio mnogo namaza, ni posta ni sadake izuzev što volim Allaha i Njegova Poslanika! Poslanik s.a.v.s., reče: Bit ćeš sa onim koga voliš!“ (Buharija)
Prava ljubav jeste ljubav prema Allahu, dž.š., i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., stoga izaberimo svoje miljenike na dunjaluku, birajmo one s kojima se družimo jer vjernik je vjerniku ogledalo!

Comments

Comments are closed.