Bosanska Sumejja

Bosanska Sumejja – 60. broj

SADRŽAJ

Uvodnik
Azra Hasanović ……………………………………. 4
Tefsir
Sead Seljubac
El-A’la/Svevišnji (87)…………………………… 5
Putokazi
Merzija Kasumović
Stid (Haja’) …………………………………………. 7
Intervju
Azra Hasanović
Mubina Moker: Svaki moj znanstveni
projekt za mene je i svojevrsno
duhovno putovanje…………………………….. 10
Muslimanka u historiji
Azra Hasanović
Ummu Atija ………………………………………. 16
Na svom topraku
Amina Đuović
Fond “Hatidža Mehmedović”
Kasida o memorijalnom centru Veljaci ….. 17
Ljudi koji mijenjaju svijet
Nana Esma’u……………………………………… 18
Tema broja
Azra Hasanović
Druga Hidžra – od Mekke do Jesriba
Nekoliko mjesta na putu Hidžre …………… 20
Blagoslovljenje građevine
Azra Hasanović
Dževher Nesibe Šifahijesi ……………………. 28
Baština
Meliha Terzić
Stap…………………………………………………. 30
Putopis
Anida Višća
Doha ………………………………………………. 32
Portret
Amra Mujezinović
Amina Abdulahović: Školska biblioteka
kao “srce škole” ……………………………….. 38
Adrese
Azra Hasanović
Albabi …………………………………………….. 42
Odgoj
Edina Tokić
Ustrajnost ………………………………………… 45
Porodične teme
Meliha Terzić
Ljekovita majčina ljubav – ljubav
iz nadahnuća …………………………………….. 47
Rad na sebi
Maksida Agić-Skrobo
Čekaonica ………………………………………… 50
Sumejjina kutubhana
Amina Đulović
Na duši tragovi – Kanita Šabić……………….. 52
Žene u bošnjačkoj književnosti
Mukelefa Behaderović
Razija Handžić …………………………………… 54
Stil
Amina kreira i nosi……………………………… 55
Sumejjina kuhinja
Kahva ………………………………………………. 56
Poruka……………………………………………58

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *