Bosanska Sumejja

Bosanska Sumejja – 58. broj

SADRŽAJ

Putokazi
Merzija Kasumović
Iskrenost …………………………………………….. 5
Tefsir
Dr. Sead Seljubac
El-Fatiha / Uvodna dova ………………………. 9
Tema broja
Azra Hasanović
Hidžra ……………………………………………….. 13
Intervju
Meliha Terzić
Promotori naše tradicijske kulture ………. 21
Aktivizam
Amra Mujezinović
Nagrade za poklonjeno znanje …………… 27
Baština
Meliha Terzić
Fenjer i petrolejka …. 36
Aktivizam
Aida Hadžimehmedović
Nijedno djelo nije malo ako ga
Allah primi ………………………………………… 38
Afirmativno
Bosanska Sumejja širom svijeta …………… 40
Iz dijaspore
Anela Brotnjo-Gigović
Kako privući djecu i omladinu u zajedničke
džematske aktivnosti …………………………. 42
Portret
Azra Hasanović
Šampionka ………………………………………… 45
Rad na sebi
Maksida Agić-Skrobo
Asertivnost (kako komunicirati
nenasilno) ………………………………………….. 48
Rad na sebi
Edina Tokić
Poštovanje drugih ljudi ………………………. 50
Nastavna praksa
Almedina Imširović
Uloga i značaj ekskurzija i izleta u odgojnoobrazovnom
procesu …………………………. 52
Afirmativno
Anesa Džinić-Odobašić
Uloga žene u međureligijskom dijalogu ……… 56
Žene u bošnjačkoj književnosti
Mukelefa behaderović
Džemila Zekić ……………………………………. 58
Sumejjina kutubhana
Meliha Terzić
Radosne bilješke, Tamara Gray …………… 60
Stil
Amina kreira i nosi …………………………….. 61
Poruka …………………………………… 62

Comments

Comments are closed.